covid 19 RITCS

Update COVID/19 & RITCS School of Arts

Nieuws

Beste ouders, (toekomstige) studenten en medewerkers,  

Het zijn bijzondere tijden. Eind maart kwam onze School of Arts, net zoals zoveel andere sectoren, in een andere realiteit terecht. Door de komst van het coronavirus/COVID-19 werden we als school genoodzaakt om creatief en doordacht om te gaan met een tot dan toe ongekende crisis, in een poging de onderwijspraktijk te (her)organiseren en de veiligheid en gezondheid van onze RITCSers te bewaken. We staan nog niet aan het einde van deze uitdaging maar de toekomstplannen worden voorzichtig terug tastbaar. Via deze stand van zaken informeren we jullie dan ook graag over de meest recente ontwikkelingen.  

Het adviescomité GEES gaf via de minister van Onderwijs groen licht aan de hogescholen om vanaf maandag 18 mei opnieuw enkele activiteiten te mogen organiseren op de campus, onder zeer strikte voorwaarden. We moeten zeer strenge veiligheidsmaatregelen toepassen die ervoor zorgen dat we nieuwe besmettingen en dus een opflakkering van het virus vermijden. 

Het RITCS School of Arts zal vanaf maandag 18 mei dan ook haar alternatief onderwijsplan uitrollen, dat is opgesteld in overleg met de verschillende opleidingen van het RITCS. Daarbij focussen we voornamelijk op het beperkt en veilig organiseren van onze kerntaken, waaronder de organisatie van de onderwijspraktijk en de toelatingsproeven voor toekomstige studenten. Helaas is er op dit moment geen ruimte om allerlei extra initiatieven - zoals de voorstellingen in CINEMA RITCS en de theatervoorstellingen - te laten doorgaan op onze campussen. Daarvoor is het op dit moment nog te vroeg.  

Met zicht op de zeer beperkte toegankelijkheid van onze campussen is een werkgroep aangesteld om de campussen van het RITCS ‘coronaproof’ te maken opdat de studenten en medewerkers, die op de campussen aanwezig moeten zijn, er in veilige omstandigheden kunnen werken.  

Info voor ouders en huidige studenten  

We zetten het huidig elan van communicatie verder, waarbij we de studenten op de hoogte houden van de recentste ontwikkelingen via CANVAS, de EhB-mail en het docentenkorps. We willen onze studenten dan ook vragen via deze weg de communicatie tijdig en nauwgezet op te volgen.  
 
Heb je als student heel specifieke vragen, wend je dan in eerste instantie tot de betrokken docent, assistent, vakhoofd of opleidingshoofd. Zij zijn er om je op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Voor andere vragen op vlak van studie- of trajectbegeleiding, of vragen van psychosociale aard kunnen jullie zoals steeds terecht bij: jan.bulckaen@ehb.be en katrien.fauville@ehb.be. Voor vragen van financiële aard kunnen jullie nog altijd terecht bij STUVO, via centenvoorstudenten@ehb.be .  

Tenslotte willen we jullie vragen ook de website van de Erasmushogeschool te consulteren voor verdere algemene informatie.  

Info voor toekomstige studenten  

Het zijn bijzondere tijden waarin jullie wordt gevraagd om een studiekeuze te maken. Om jullie digitaal zo goed mogelijk te gidsen werd de pagina ‘jouw studiekeuze tijdens de quarantaine’ aangemaakt. Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de opleidingen, toekomstige fysieke en digitale infomomenten, de studiegelden en andere praktische informatie omtrent jouw studiekeuze. We hadden je uiteraard graag persoonlijk willen verwelkomen op één van onze campussen om je van de sfeer op onze School of Arts te laten proeven. Van zodra we meer zicht hebben op het fysiek bezoeken van onze campus brengen we jullie via de infopagina op de hoogte.  

Voor meer informatie met betrekking tot de toelatingsproeven verwijzen we je graag door naar de specifieke pagina’s per studierichting en het daarbij horende tabblad ‘toelatingsproef’. Op deze pagina vind je telkens de laatste nieuwe informatie omtrent de organisatie van de toelatingsproeven. De inhoud en planning van de toelatingsproef is telkens afhankelijk van de specifieke studierichting waarvoor je kiest. Je controleert dus best of er voor jouw studiekeuze wijzigingen zijn in de data of inhoud van de toelatingsproef.  

Studenten die registreren voor de toelatingsproef worden per mail op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Uiteraard zetten we ook bij de organisatie van de toelatingsproeven de veiligheid voorop. We zullen je als geregistreerde student tijdig informeren over de te respecteren veiligheidsmaatregelen. Zit je ondertussen nog met vragen? Aarzel dan niet ze ons te stellen via dit formulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.  

Deel dit