Coronavirus

Coronavirus: stand van zaken 15.06.2021

Nieuws

Op 9 juni 2021 zijn er aanzienlijke versoepelingen van de coronamaatregelen in werking getreden, waaronder de heropening van de culturele sector en de afschaffing van de algemene mondmaskerplicht in het Brussels gewest. Er worden dus belangrijke stappen gezet in de terugkeer naar een normaler leven. 

Voor het RITCS en andere onderwijsinstellingen verandert er op dit moment in essentie niets: wij blijven de geldende maatregelen volgen tot het einde van dit academiejaar, om zo hopelijk toch in schoonheid af te kunnen sluiten. Concreet betekent dit o.a.: 

- Op de campussen is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen.
- Voldoende afstand en een goede handhygiëne bewaren.
- Geen wijzigingen wat betreft de bezetting van aula's of andere ruimtes, met bijzondere aandacht voor ventilatie.
- We volgen het zomerplan van de overheid voor de aanwezigheid van docenten en studenten op de campussen.

Ook voor de examens in tweede zit gaan we momenteel uit van hetzelfde scenario. We volgen de evolutie van het virus en de bijhorende maatregelen uiteraard op de voet om eventuele versoepelingen toe te passen indien mogelijk. 

Net zoals de andere hoger onderwijsinstellingen bereiden wij ons voor om het nieuwe academiejaar in code GROEN te starten, dat wil zeggen met maximaal contactonderwijs en aanwezigheid op de campus. We wachten uiteraard op de beslissingen van de overheid om hier zekerheid over te krijgen.
 

Deel dit