Leerkredietvoorwaarden

Sinds 2008-2009 geldt een nieuw systeem om te bepalen of een onderwijsinstelling voor een inschrijving overheidsfinanciering krijgt: het leerkrediet. Zolang je over leerkrediet beschikt, financiert de overheid je opleiding en betaal je de reguliere bedragen aan studiegelden (eventueel in combinatie met een studiebeurs). Indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt om je in te schrijven, dan dien je een dossier in bij de Commissie Leerkrediet van de hogeschool. Die bepaalt of je al dan niet kan starten met de opleiding. Krijg je groen licht, dan betaal je het reguliere studiegeld.

Op de website van het departement onderwijs, www.studentenportaal.be kan je de stand van je leerkrediet opvolgen.

Je volledig dossier voor de commissie leerkrediet (info + formulier F09 toevoegen 2015-2016) dien je bij je inschrijving in bij katrien.fauville@ehb.be .