Leerkredietvoorwaarden

Sinds 2008-2009 geldt een nieuw systeem om te bepalen of een onderwijsinstelling voor een inschrijving overheidsfinanciering krijgt: het leerkrediet. Zolang je over leerkrediet beschikt, financiert de overheid je opleiding en betaal je de reguliere bedragen aan studiegelden (eventueel in combinatie met een studiebeurs). Indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt, neem je best rechtstreeks contact op met onze trajectbegeleidster Katrien Fauville (Katrien.fauville@ehb.be). Zij zal je meer uitleg geven over welke stappen je kan ondernemen, en of je al dan niet kan starten met de opleiding. 

Op de website van het departement onderwijs, www.studentenportaal.be kan je de stand van je leerkrediet opvolgen.