You are here

Internationaal

Wanneer je aan het RITS studeert, beland je meteen in een internationale omgeving. De hogeschool situeert zich immers in de boeiende hoofdstad Brussel. Meertaligheid, verscheidenheid en een waaier aan cultuur zijn voor een film- en theatermaker een bron van inspiratie en zijn  voor de student een stimulans om zijn creativiteit en persoonlijkheid te ontplooien. 

Het RITS is steeds op zoek naar kwalitatieve projecten en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op door actief deel te nemen aan ontwikkelingssamenwerking. 

Je kan als student ook kiezen om tijdens je studietraject een stage of een deel van je opleiding in het buitenland te doen. Samen met de coördinator internationalisering en je vakhoofd kies je samen een geschikte partnerschool en wordt je ondersteund bij het kiezen van je stageplaats.

Tevens helpt het RITS je om je afstudeerproject in de wereld te zetten door deel te nemen aan internationale festivals.

 

 

Contact Internationalisering

Lai Kin Chang
laikin.chang@ehb.be
+32 (0)2 507 14 68