Info voor studenten

Info voor Studenten RITCS

Deze pagina verzamelt nuttige informatie voor jou als nieuwe RITCS-student. We verzamelen een aantal snelle links die je op weg helpen tijdens de eerste dagen en die ook later in je studiecarrière van nut kunnen zijn. Er zijn verschillende communicatiekanalen tussen jou en de hogeschool. Sommige hebben te maken met de cursussen, andere bieden je de kans op inspraak in je studie. Hieronder vind je een overzicht. Ontbreekt er iets op deze pagina? Neem dan contact op met communicatie.ritcs@ehb.be.

Onderwijs

Planning

Op Time Edit kan je de lesroosters en de planning van de locaties raadplegen. Problemen of iets toevoegen aan de planning? Neem dan contact op met de centrale planner.

Planning

Academische kalenders

De academische kalender is het overzicht van de start en het einde van het academiejaar, de vakanties, de examenperiodes, de semesters, de inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.
 

Kalenders

ECTS-fiches

De ECTS-fiches geven je een gedetailleerd overzicht van je vakken en hun inhoud. 
 

ECTS

Platformen

Canvas

Canvas is de elektronische leeromgeving om het onderwijs digitaal te ondersteunen. Via Canvas kunnen je docenten mededelingen doen of tekstdocumenten en beeldmateriaal met je delen. Als student zal je Canvas ook gebruiken om opdrachten in te leveren, toetsen af te leggen, samen te werken met je medestudenten, etc.
 

Canvas

Login EhB

Met behulp van je login en wachtwoord heb je via de centrale loginpagina van EhB snel toegang tot een heel spectrum aan webapplicaties binnen de hogeschool, zoals Canvas, studentenmail, het digitaal studentensecretariaat ... Je hoeft slechts éénmaal in te loggen en je bent dan automatisch ingelogd op alle gelinkte applicaties. 
 

Login EhB

Mail

Bij de aanvang van het academiejaar krijgt iedereen een mailadres van de hogeschool. Standaard is dit voornaam.naam@student.ehb.be voor studenten of voornaam.naam@ehb.be voor docenten. Meer info over het functioneren van je EhB-mail vind je hier. 
 

MAIL

RITCS ONLINE

RITCS ONLINE is de streamingdienst van het RITCS School of Arts. Als student en medewerker kan je de werken van de lichting bekijken en beluisteren.
 

RITCS ONLINE

Begeleiding

Ombudsdienst

De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan indien nodig fungeren als bemiddelaar bij conflicten, zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten.
 

Ombudsdienst

Trajectbegeleidster

Trajectbegeleidster Katrien helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door haar vakkundige ondersteuning voor dat jouw studieloopbaan vlot verloopt.
 

Trajectbegeleidster

Studentenbegeleider

Studentenbegeleider Jan Bulckaen is het luisterend oor bij allerlei schoolgebonden of studiegerelateerde problemen van allerlei aard. 
 

Studentenbegeleider

Studeren in het buitenland

Wil je een deel van je opleiding volgen in het buitenland of tijdens je opleiding op buitenlandse stage? Maak dan een afspraak met de verantwoordelijke van jouw opleiding om jouw internationaal parcours concreet te maken. 
 

Internationalisering

Stuvo EhB

Stuvo EhB biedt je een ruim pakket van studentenvoorzieningen aan, zodat je in de meest optimale omstandigheden kunt studeren en je ontplooien. 
 

Stuvo

Diensten

Uitleendienst

Het RITCS beschikt over een uitleendienst op iedere campus waar je als RITCS-student materiaal kan uitlenen voor de realisatie van je opdrachten. 
 

Uitleendienst

ICT-dienst

Je kan bij de ICT-dienst aankloppen voor meer informatie over ondermeer je EhB-mail, het softwarepakket en de nodige hardware die je wenst aan te kopen. 
 

ICT-dienst

Cursusdienst

Het RITCS beschikt over haar eigen cursusdienst die je kan vinden in het onthaal van Campus Dansaert. Koop hier je cursussen aan voor je opleiding.

Cursusdienst

MoBo

MoBo is de Mediatheek, Onderzoeksruimte, Bibliotheek en Ontmoetingsplek van het RITCS.

MoBo

Reglementering

Code omgangsvormen & Meldpunt GOG 

Raadpleeg hier de code m.b.t. omgangsvormen die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de hogeschool, en de procedure voor meldingen door studenten van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan je hier ook het Ethisch Kompas raadplegen. 

Omgangsvormen

Examenreglement

There's more rules to exams than 'no cheating'. 
 

Examenreglement

RITCS-brevet

Enkel studenten met een RITCS-brevet mogen rijden met de camionette van het RITCS. Meer info over hoe het brevet te halen vind je hier.
 

RITCS-brevet

Procedure afwezigheden

Ben je ziek, en kan je niet aanwezig zijn tijdens één of meerdere onderdelen van je opleiding? Registreer je aanwezigheid dan volgens deze procedure.

 

 

Over het RITCS

Campussen

Het RITCS School of Arts beschikt over drie campussen, Dansaert, Bottelarij & Kaai. Meer info over de bereikbaarheid van de campussen vind je hier.

Campussen

Logo & huisstijl

Gebruik bij de realisatie van je werk altijd het correcte logo van het RITCS. Via deze pagina kan je verschillende formaten van het logo downloaden.

Huisstijl