Info voor medewerkers

Info medewerkers RITCS

Deze pagina verzamelt nuttige informatie voor jou als medewerker van het RITCS. We verzamelen een aantal snelle links die je op weg helpen tijdens de eerste dagen en die ook later in je sparcours van nut kunnen zijn. Er zijn verschillende communicatiekanalen tussen jou en de hogeschool. Hieronder vind je een overzicht. 

Onderwijs

Planning

Op Time Edit kan je de lesroosters en de planning van de locaties raadplegen. Problemen of iets toevoegen aan de planning? Neem dan contact op met de centrale planner, Joke Clerx.
 

Planning

Academische kalender

De academische kalender is het overzicht van de start en het einde van het academiejaar, de vakanties, de examenperiodes, de semesters, de inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.
 

Kalenders

ECTS-fiches

De ECTS-fiches geven je een gedetailleerd overzicht van de vakken en hun inhoud. 
 

ECTS

Platformen

Canvas

Canvas is de elektronische leeromgeving om het onderwijs digitaal te ondersteunen. Via Canvas kan je als docent(e) mededelingen doen of tekstdocumenten en beeldmateriaal met je studenten delen. Het RITCS-aanspreekpunt voor Canvas is Robbie Delaere.
 

Canvas

Sharepoint logo

Sharepoint

De Sharepoint is het intranet van het RITCS School of Arts en wordt de centrale plek voor informatie die in functie staat van de interne werking. 

Sharepoint

Mail

Elke medewerker krijgt bij de start een mailadres van de hogeschool. Standaard is dit voornaam.naam@student.ehb.be voor studenten of voornaam.naam@ehb.be voor docenten. Meer info over het functioneren van je EhB-mail vind je hier. 
 

MAIL

CAS

Met behulp van je login en wachtwoord heb je via CAS snel toegang tot een heel spectrum aan webapplicaties binnen de hogeschool, zoals Canvas, studentenmail, het digitaal studentensecretariaat ... Je hoeft slechts éénmaal in te loggen op CAS en je bent dan automatisch ingelogd op alle gelinkte applicaties. 
 

CAS

RITCS ONLINE

RITCS ONLINE is de streamingdienst van het RITCS School of Arts. Als student en medewerker kan je de werken van de lichting bekijken en beluisteren.
 

RITCS ONLINE

Reglementering

Code omgangsvormen & Meldpunt GOG 

Raadpleeg hier de code m.b.t. omgangsvormen die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de hogeschool, en de procedure voor meldingen door studenten van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan je hier ook het ethisch kompas raadplegen.

Omgangsvormen

Examenreglement

There's more rules to exams than 'no cheating'. 
 

Examenreglement

Nieuwe medewerkers

Bio

Geef ons wat informatie door over jezelf, zo kunnen we je voorstellen aan de studenten en collega's. 
 

Invullen bio

Diensten

Nieuw op het RITCS? Dan kom je wellicht veel in contact met onze diensten. Raadpleeg hier een handig overzicht. 
 

Overzicht diensten

Over het RITCS

Campussen

Het RITCS School of Arts beschikt over drie campussen, Dansaert, Bottelarij en Kaai. Meer info over de bereikbaarheid van de campussen vind je hier.

Campussen

Logo & huisstijl

Gebruik bij de realisatie van je werk altijd het correcte logo van het RITCS. Via deze pagina kan je verschillende formaten van het logo downloaden.

Huisstijl

Facebook

Volg het RITCS School of Arts op Facebook. 
 

Facebook

Instagram

Volg het RITCS School of Arts op Instagram. 
 

Instagram

LinkedIn

Volg het RITCS School of Arts op LinkedIn. 
 

LinkedIn