Info voor docenten & medewerkers

Info voor docenten en medewerkers

Als medewerker van het RITCS vind je via deze weg de nodige informatie met betrekking tot de lessen, reglementering en de ondersteunende webtools. Ontbreekt er volgens jou nog iets op deze pagina, neem dan contact op met onze verantwoordelijke communicatie, Frin Platteeuw via frin.platteeuw@ehb.be.

WEBTOOLS