FUTURE NARRATIVES

Verhalen voor de toekomst: hoe gaan we die vertellen? Welke middelen staan ons ter beschikking, nu en later, om die verhalen beklijvend te maken, zodat mensen geïnteresseerd kijken en luisteren? Kom er meer over te weten tijdens FUTURE NARRATIVES, het onderzoeksfestival van het RITCS.   

Verhalen dus, ook al zijn de ‘grote narratieven’ over beschaving en geschiedenis de voorbije 50 jaar serieus aan het wankelen gebracht. Maar kunstenaars die zich bedienen van theater, cinema en geluid – RITCSers dus – ervaren telkens weer de behoefte om structuur aan te brengen in hun mededeling, zodat het een vertelling kan worden. Een verhaal, met een begin, een midden en een einde – maar niet noodzakelijk in die volgorde, zoals Jean-Luc Godard ooit zei. Over deze behoefte aan experiment, op alle mogelijke niveaus, zullen de onderzoekers van het RITCS een week lang uitdrukkelijk aan het woord komen.  

De opleidingen van het RITCS worden gevoed door de artistieke praktijk waarin de docenten werken, maar daarnaast zorgt ook het onderzoek, dat sinds een kleine 20 jaar een structurele taak is van een School of Arts, voor vernieuwende impulsen. Precies die dynamiek willen we tijdens FUTURE NARRATIVES een week lang en behoorlijk intensief tonen: masterclasses, lecture-performances, screenings en toonmomenten krijgen een plaats binnen de programmatie. 

Sommige activiteiten richten zich op een gespecialiseerd publiek, andere nodigen een breder publiek uit: de hele RITCS-gemeenschap, mensen uit het artistieke werkveld of gewoon de geïnteresseerde buitenstaander, nieuwsgierig naar artistieke en intellectuele uitdagingen in het cultuuraanbod. Iedereen welkom dus! 

Download programma of raadpleeg de agenda