FAQ: Examens

Veelgestelde vragen: examens

Waar vind ik mijn examenrooster? 

De planning van je examens is opgenomen in je lessenrooster. planning.ritcs.be -> ‘mijn rooster’ Controleer de roosters regelmatig voor eventuele wijzigingen! 

Wanneer staat mijn examenrooster online? 

Het examenrooster van het examenmoment in juni wordt minstens éen maand voor de start ervan bekendgemaakt. Het examenrooster van het examenmoment in januari en augustus/september wordt minstens 14 dagen voor de start ervan bekendgemaakt. 

Ik heb een overlapping in mijn examenrooster. Wat moet ik doen? 

Heb je twee examens op éen dag, maar op een verschillend tijdstip, dan leg je beide examens gewoon af.  Heb je twee examens op dezelfde dag én op hetzelfde tijdstip, dan neem je drie weken voor je examen contact op met de trajectbegeleidster, Katrien Fauville, katrien.fauville@ehb.be  

Ik ben te laat voor mijn examen, wat nu? 

Als je te laat bent voor een examen, neem je onmiddellijk telefonisch contact op met het studentensecretariaat (02/507.14.62). In samenspraak met de docent zal gekeken worden of je alsnog kan deelnemen aan het examen.   

Ik ben ziek en heb vandaag een examen, wat nu? 

Indien je door overmacht niet aanwezig kan zijn, meld je dit onmiddellijk en uiterlijk de dag van het examen aan het examensecretariaat (02/507.14.62) én aan de ombudsdienst (02/507.14.55). Indien van toepassing wordt de aanwezigheid gestaafd met de nodige attesten uiterlijk vier werkdagen na het eindigen van de overmacht.  

Worden er inhaalexamens georganiseerd? 

Als je niet aanwezig kan zijn door overmacht of ziekte, kan er een inhaalexamen georganiseerd worden door de ombudsdienst als dit voor de docent en volgens de planning mogelijk is.  

Wat gebeurt er met mijn score als ik ongewettigd afwezig ben voor mijn examens?  

Als je ongewettigd afwezig bent voor een examen in de eerste zittijd, zal er op je rapport een “niet aanwezig” of 0/20 staan.  Ben je ongewettigd afwezig voor een examen in de tweede zittijd, dan blijft de eerder behaalde score uit de eerste zittijd op je rapport staan.  

Waar vind ik mijn punten?  

De examenresultaten vind je terug op iBamaflex via “mijn individueel rapport”. De datum van bekendmaking van de resultaten wordt voor de start van de examens gecommuniceerd via mail. 

Ik heb een tekort behaald, kan dit getolereerd worden? 

Heb je voor een examen een onvoldoende gehaald, dan bestaat de mogelijkheid dat je getolereerd wordt. Dit betekent dat je ondanks je onvoldoende toch geslaagd bent. Deze beslissing wordt uiteraard niet willekeurig genomen, maar wordt bepaald door je globaal examenresultaat, afhankelijk van je tolerantiemarge.  8/20 en 9/20 zijn tolereerbare cijfers. Je kan ook enkel getolereerd worden als er geen cijfers minder dan 8/20 op je rapport staan. Zelf een tekort tolereren is niet mogelijk.  

Kan ik een tolerantie weigeren?  

Als je getolereerd wordt voor een opleidingsonderdeel waarvoor je toch liever opnieuw examen zou voor afleggen, dan kan je je tolerantie weigeren. Je moet dit binnen de 3 dagen na de bekendmaking van de punten via mail laten weten aan de trajectbegeleidster, katrien.fauville@ehb.be . 

Als ik een examen in tweede zittijd afleg, welk punt is dan geldig? 

Als je in de tweede zittijd een slechter resultaat behaalde dan in de eerste zittijd, dan blijft het resultaat van de eerste zittijd staan. Als je dus een 8 /20 of een 9/20 behaalde in eerste zit en je behaalde in tweede zit een 6/20, dan blijft de 8 of 9 staan. Je hebt er dus alle belang bij om deel te nemen aan de tweede zittijd, ook al behaalde je een 8 of 9 (tolereerbaar cijfer) tijdens de eerste zit, ook in functie van je leerkrediet. 

Wanneer is de tweede zittijd?  

De data van de tweede zittijd vind je op de academische kalender. https://www.ritcs.be/nl/academische-kalender 

Moet ik mij inschrijven voor examens? 

Je moet je niet inschrijven voor de examens. 

Wanneer is de feedbackdag? 

De feedbackdag vindt meestal plaats na de bekendmaking van de resultaten. De exacte datum wordt tijdig doorgestuurd via mail. Indien je niet aanwezig kan zijn op de feedbackdag, kan je rechtstreeks een afspraak maken met de docent via mail (voornaam.naam@ehb.be ) 

Nuttige contactgegevens 

Examensecretariaat 
Stefan Geldof: 02/507.14.62 of stefan.geldof@ehb.be  

Studie- en trajectbegeleiding & ombudsdienst 
Studiebegeleiding en ombudsdienst: Jan Bulckaen: 02/507.14.55 of jan.bulckaen@ehb.be 

Trajectbegeleiding
Katrien Fauville: 02/507.14.61 of katrien.fauville@ehb.be