Drama Spel aan het RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Spel

Drama - Spel

Op het RITCS ben je geen acteur die louter uitvoert. Je bent een makende speler! Vanuit puur spelplezier, reflectie en inzicht doe je voorstellen op de vloer, probeer je, ga je op je bek en maak je theater. Je bent als speler deel van het maakproces, vertaalt dat op een scène, een straat, voor een camera, … en je houdt het waar mogelijk levend en relevant.

In de dagelijkse trainingsvakken en specifieke workshops ontwikkel je jouw materiaal; je stem, je lichaam. Samen met onze docenten, mentoren en je student-collega’s leer je wat je eigen maakt, ontwikkel je je sterktes en word je gesteund in het verleggen van je grenzen.  

We kijken naar tradities maar er zijn geen heilige genres of methodes in deze opleiding. Naast de theorie zijn er veel “best practices” van professionele makers en spelers die nog met hun beide voeten in het hedendaagse internationale podiumkunstenlandschap staan. In de vele praktijkoefeningen kom je verschillende visies en opinies tegen die je als speler uitdagen, verrijken en weerbaar maken.

Naast geregisseerde of collectieve maakprocessen is er jaarlijks ook ruimte voor je eigen solo performance/voorstelling.

Door onze Europese uitwisselingen en stages leer je ook andere spelersgewoontes kennen en bouw je meteen een meertalig en internationaal portfolio op. Als deze biotoop je aanspreekt, kom het dan verder onderzoeken. Ontwikkel samen met je student-collega’s de toekomstige vormen van theater-maken en vertel mee de verhalen die actueel en urgent zijn.

For our English program, go here.

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding Spel (3 jaar) richt zich op de ontwikkeling van veelzijdige en intelligente spelers en performers die in staat zijn om zich de techniciteit van het spelen op een persoonlijke wijze toe te eigenen. Elk jaar bestaat uit drie spelateliers van 8 tot 10 weken die telkens door een andere regisseur geleid worden. Een spelopdracht kan resulteren in 1 consistent toonmoment, maar kan ook bestaan uit meerdere 'oefeningen' met elk een specifieke pedagogische finaliteit (bijvoorbeeld werken rond specifieke scènes of vormen van taligheid). Tijdens zo'n atelier krijg je elke ochtend stem- en lichaamstraining. Een jaarmentor begeleidt het parcours van elke student.

Daarnaast krijg je, samen met de studenten regie, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Vakken

Field
Credits
Culturele studies
3
Cultuurgeschiedenis DRA1
3
Individueel Traject 1
3
Introductie-workshop: Brussel-week
3
Kunstactualiteit 1
3
Lichaamstraining 1
5
Tekstanalyse 1
3
Theatergeschiedenis 1
3
Voorstellingsanalyse 1
3
Stemtraining 1
5
Workshop Beweging 1
3
Workshop Beweging 2
3
Workshop spel 1
6
Workshop spel 2
7
Workshop spel 3
7
Field
Credits
Filosofie en psychologie van de kunst
3
Individueel Traject 2
6
Kunstactualiteit 2
3
Lichaamstraining 2
5
Politieke theorie
3
Stemtraining 2
4
Tekstanalyse 2
3
Theatergeschiedenis 2
3
Voorstellingsanalyse 2
3
Workshop Beweging 3
3
Workshop Beweging 4
4
Workshop spel 4
7
Workshop spel 5
6
Workshop spel 6
7
Field
Credits
Atelier Spel 7
6
Atelier Spel 8
6
Bachelorproef Spel
12
Cultuurbeleid
3
Cultuurfilosofische vraagstukken
6
Individueel Traject 3
6
Interdisciplinair artistiek onderzoek 3
6
Lichaamstraining 3
5
Stemtraining 3
4
Tekstanalyse 3
3
Zakelijk beleid
3

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. De Master

Drama Regie is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

De Master Drama - Spel staat in het teken van de verdieping van jouw ambacht als speler. De masteropleiding Spel bestaat uit drie volwaardige spelprojecten waarin je als professionele en onderzoekende speler uitgedaagd zal worden, in elk project vanuit een ander theatraal universum. Telkens is het eindresultaat een volwaardige voorstelling met bijhorende speelreeks (en eventueel tournee). Elk project wordt geregisseerd door een regisseur of speler met een uitgesproken visie op het spelersambacht.

Vakken

Field
Credits
Cultuurfilosofisch: onderzoek
6
Individueel Traject
6
Interdisciplinair onderzoek in de kunsten DRA3
6
Masterproef Spel
20
Project spel
11
Stage of professioneel project spel
11

Alumni in focus

De alumni van de opleiding Dramatische Kunsten stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, regies van Thomas Bellinck of Remah Jabr,  spelers zoals Ruth Beeckmans, Soufiane Chilah en Greet Jacobs, de boeken van Michael Bijnens of Joost Vandecasteele, de collectieven zoals K.A.K. en Lucinda Ra of de dames van Compagnie Barbarie, om er maar een paar te noemen.

Docenten en medewerkers

Start je aan de richting spel, dan word je omringd door een team van gepassioneerde docenten uit de theaterwereld die je actief betrekken bij hun vakgebied. Zelf staan ze midden in de praktijk en geven ze hun kennis en ervaring graag aan je door. De kernploeg en het vakhoofd komen op regelmatige basis samen met het opleidingshoofd om de workshops voor te bereiden en te evalueren, en volgen alle toonmomenten op. Hendrik De Smedt is als opleidingshoofd eindverantwoordelijke voor de opleidingen regie, spel en podiumtechnieken.

 

Vakhoofd

Ward Rooze

Vakgroepassistent 

Ruben De Roo

Docenten & medewerkers

Roxane Huilmand
Eurudike De Beul
Ruben De Roo
Jos Verbist
Carly Wijs
Klaas Tindemans
Tania Van der Sanden
Lies Pauwels
Ineke Nijssen
Chiel Van Berkel
Stef Lernous
Jan Roets

 

 

 

Over de toelatingsproef

Wil je starten aan de richting Drama-Spel dan moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl en goesting. Tijdens de selectiedagen peilen ze naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken, creativiteit, zin voor humor, algemene en culturele ontwikkeling, gedrevenheid.

De specifieke informatie met betrekking tot de toelatingsproef Drama-Spel kan je hier terugvinden in het voorjaar van 2019. Via deze weg geven we je graag een impressie van de toelatingsproef op basis van de voorgaande jaren.

De toelatingsproef Drama-Spel bestaat uit een selectiedag en werkweek met verschillende componenten.

Na je registratie voor de toelatingsproef krijg je van ons een document opgestuurd dat peilt naar je motivatie en inzicht. Je dient dit document in te vullen en voor de afgesproken deadline aan ons terug te bezorgen.

Vervolgens zal je worden uitgenodigd voor een eerste selectiedag waar je deelneemt aan een gezamenlijke opwarming en je vervolgens individueel een opgelegde tekst en presentatie verzorgt van een zelfgekozen werkstuk.

Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek, het laatste en grootste deel van de toelatingsproef. Gedurende de werkweek toetsen docenten en medewerkers naar jouw inzicht en capaciteiten. Deze werkweek is verplicht. Op het einde van de week verneem je tenslotte of je kan starten aan de door jou gekozen opleiding. 

Wanneer?

Het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de toelatingsproeven voor het academiejaar 2018-2019. Meer informatie over de toelatingsproeven met betrekking tot het volgend academiejaar, 2019-2020, kan je hier verwachten in het voorjaar van 2019.

Vragen?

drama-spel.ritcs@ehb.be