Drama Regie RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Regie & Schrijven

Drama - Regie & Schrijven

Onder begeleiding van gerenommeerde theatermakers krijg je via workshops inzicht in de verschillende metiers en media verbonden aan de podiumkusten. In de theorievakken analyseer je de verschillende theatertradities en contexten en ontwikkel je een eigen denkkader. Maar het is vooral op de “vloer” waar je onderzoekt hoe het theater van de toekomst er zou kunnen uitzien en waar jouw eigen noodzaak en goesting ligt van waaruit je naar een publiek wil stappen.

In deze ateliers stellen we de vraag hoe we de maatschappij kunnen binnentrekken in het theater. Welke urgenties van onze tijd we via theater bij de mensen kunnen krijgen en wat er vandaag nodig is om de verbeelding van het publiek te prikkelen. Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken of moeten we eerder Breakdancers en Dada verbinden? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer om er te verblijven?

In de praktijkoefeningen samen met je collega-studenten uit de andere disciplines zet je je opgebouwde expertise van het metier en je bevindingen uit de ateliers om in voorstellingen.

Je bent een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur.

Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.


For more information on our English Master go here

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding Regie & Schrijven (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Dramaturgie 1
3
Individueel Traject 1
3
Introductie-workshop: Brussel-week
3
Tekstanalyse 1
3
Theatergeschiedenis 1
3
Theaterschriftuur 1
3
Voorstellingsanalyse 1
3
Workshop Beweging 1
3
Workshop Beweging 2
3
Workshop Licht 1
3
Workshop Theater 1
4
Workshop Theater 2
4
Workshop Theater 3
4
Workshop Theater 4
4
Workshop Theater 5
5
Stamvakken
Politieke geschiedenis en actualiteit 1
3
Cultuurgeschiedenis en -actualiteit 1
3
Kunstgeschiedenis en -actualiteit 1
3
Field
Credits
Dramaturgie 2
3
Filosofie en psychologie van de kunst
3
Individueel Traject 2
5
Kunstactualiteit 2
3
Politieke theorie
3
Tekstanalyse 2
3
Theatergeschiedenis 2
3
Theaterschriftuur 2
3
Transversaal atelier
5
Voorstellingsanalyse 2
3
Workshop Beweging 3
3
Workshop Beweging 4
4
Workshop scenografie 1
3
Workshop Theater 6
4
Workshop Theater 7
4
Workshop Theater 8
5
Workshop Video
3
Field
Credits
Atelier Theater 9
6
Atelier Theater 10
6
Bachelorproef Theater
12
Cultuurbeleid
3
Cultuurfilosofische vraagstukken
6
Dramaturgie 3
3
Individueel Traject 3
6
Interdisciplinair artistiek onderzoek 3
6
Tekstanalyse 3
3
Theaterschriftuur 3
3
Workshop scenografie 2
3
Zakelijk beleid
3

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS-fiches van onze opleiding kan terugvinden.
 

ECTS-fiches

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie & schrijven. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. 

Drama Regie & Schrijven is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie & Schrijven staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De master bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden.

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Individueel Traject
6
Interdisciplinair onderzoek in de kunsten DRA3
6
Masterproef Regie
20
Project regie
11
Stage regie of project regie
11
Keuzevakken stamvakken (6SP)
Politiek : onderzoek
6
Filosofie : onderzoek
6
Cultuur : onderzoek
6

Alumni in focus

Gorges Ocloo

De alumni van de opleiding Dramatische Kunsten stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, regies van Thomas Bellinck of Remah Jabr,  spelers zoals Ruth Beeckmans, Gorges Ocloo, Soufiane Chilah en Greet Jacobs, de boeken van Michael Bijnens of Joost Vandecasteele, de collectieven zoals K.A.K. en Lucinda Ra of de dames van Compagnie Barbarie, om er maar een paar te noemen.

Geert Opsomer

Geert Opsomer

Vakhoofd Drama-Regie & Schrijven

Geert Opsomer kan niet met één woord omschreven worden: theaterwetenschapper en –criticus, pedagoog, mentor, maatschappelijk werker, academicus en filosofische beleidsontwikkelaar. Opsomer werkte twintig jaar aan de universiteit, stichtte een nieuwe opleiding in Brussel en was gedurende acht jaar artistiek leider van het Nieuwpoorttheater. Momenteel is hij kerndocent Drama-Regie. Daarnaast volgt hij ook masterstudenten op en doceert hij cultuurgeschiedenis. 

geert.opsomer@ehb.be

Profielfoto Katrien

Katrien Van Langenhove

Communicatie Theateropleiding - Drama & PT

Katrien Van Langenhove is germaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als assistente voor de opleiding drama van het RITCS en is betrokken bij diverse artistieke en wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ze doceert Voorstellingsanalyse in 2e Bachelor Drama.

katrien.van.langenhove@ehb.be

Profiel Veerle

Veerle Joos

Productie & planning Theateropleiding - Drama & PT

.

veerle.joos@ehb.be

Docenten

 • Capelle Bart
 • Cole Harry
 • Cortebeeck Enak
 • De Cauter Lieven
 • De Smedt Hendrik
 • Di Marino Aurelie
 • Gekiere Petja
 • Gielens Ruud
 • Gorges ocloo
 • Hoens Dominiek
 • Huilmand Roxane
 • Kuyl Ivo
 • Lecompte Frederique
 • Tindemans Klaas
 • Van Goethem Chris
 • Van Langenhove Katrien
 • Vandecasteele Joost
 • Vanhaesebrouck Karel
 • Verstockt Dirk
 • Vromman Jan

Contact

Je kan al onze medewerkers bereiken via hun EhB-mail: voornaam.naam@ehb.be .

 

Infodag

Infodag opendeurdag RITCS

Alles ligt stil, behalve jouw studiekeuze. Tijdens de quarantaine organiseren we dan ook verschillende info-momenten waarop jij je vragen aan ons kan stellen. Op zaterdag 25 april organiseerden we onze eerste digitale infodag en in mei en juni gaan we verder met concrete infosessies rond specifieke richtingen. Raadpleeg de 'agenda' of webpagina 'jouw studiekeuze tijdens de quarantaine' voor meer informatie.

Eerstvolgende infosessie Drama: woensdag 13 mei 2020

SID-ins

Het RITCS School of Arts is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert. Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor schoolbezoeken. Op zaterdag staan de SID-in’s open voor alle bezoekers. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/sidin.
 

 • SID-in Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  9-11 januari 2020 | Brabanthal | Brabantlaan 1, 3001 Leuven
   
 • SID-in West-Vlaanderen
  23-25 januari 2020 | Kortrijk Xpo | Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
   
 • SID-in Oost-Vlaanderen
  30 januari - 01 februari 2020 | Flanders Expo | Maaltekouter 1, 9051 Gent
   
 • SID-in Antwerpen
  06 januari - 08 februari 2020 | Antwerp Expo | Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
   
 • SID-in Limburg
  13-15 februari 2020 | Limburghal | Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

 

Toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld bestaande uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl, kennis en goesting.  

REGISTREER

Bachelor Regie

De toelatingsproef voor de Bachelor Drama-Regie bestaat uit twee onderdelen: de selectiedag en de werkweek. Na je registratie bezorgen we je per mail een vragenlijst die je ons, samen met een persoonlijke motivatiebrief, voor de afgesproken deadline bezorgt. Vervolgens word je uitgenodigd voor een eerste selectiedag, waarop je aan de jury een werkstuk en je portfolio presenteert. Richtlijnen voor het werkstuk en voor je portfolio krijg je via mail. Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek. Tijdens de (verplichte) werkweek wordt er gepeild naar jouw inzicht en capaciteiten. Pas als je aan het eind van de werkweek bent geslaagd, kan je starten aan de opleiding. Het RITCS organiseert twee momenten waarop je kan deelnemen aan de toelatingsproef voor de Bachelor Drama- Regie. Je kan slechts één keer deelnemen. Alle onderdelen moeten in één en dezelfde periode worden afgelegd. 

Door de ontwikkelingen op niveau van het coronavirs/COVID-19 zijn we genoodzaakt de volgende sessies te schrappen:
 

 • Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 1 
  Selectiedag: 27.06.2020 
  Werkweek Bachelor Regie: 29.06.2020 - 03.07.2020 
  Deadline registratie: 25.03.2020
  VERVALT
   
 • Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 2 
  Selectiedag: 28.08.2020 
  Werkweek: 31.08.2020 - 04.09.2020 
  Deadline registratie: 18.08.2020
  VERVALT

Nieuwe kandidaten en reeds geregistreerde kandidaten worden gevraagd een keuze te maken uit één van volgende sessies: 
 

 • Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 1b
  Selectiedag: 09.07.2020
  Werkweek: 24.08.2020 - 28.08.2020
  Deadline registratie: 02.07.2020
   
 • Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 2b
  Selectiedag: 21.08.2020
  Werkweek: 24.08.2020 - 28.08.2020
  Deadline registratie: 14.08.2020 

Kandidaten die reeds waren geregistreerd voor de geschrapte sessies zullen door ons persoonlijk worden gecontacteerd met de vraag om een keuze te maken uit één van de bovenstaande (nieuwe) sessies.

Master Regie

Zowel voor de Master Regie als voor de Master Spel zal je worden gevraagd om een ​​korte presentatie / uitvoering / act voor te bereiden die de jury inzicht geeft in je persoonlijk universum. Als uitgangspunt neem je een bestaande tekst (een theatertekst, een zelfgeschreven tekst, een passage uit een roman, etc.). Gebruik deze tekst als basis om een ​​voorstelling of interventie te maken die theatraal interessant is voor een toeschouwer. De live dimensie van je interventie is natuurlijk van cruciaal belang. Met andere woorden, je moet zelf iets live op het podium uitvoeren. De presentatie duurt 10 tot 15 minuten.

Kandidaten voor het acteerprogramma ontvangen een aanvullende tekst die ze moeten onthouden en uitvoeren. Kandidaten voor het regieprogramma zullen worden gevraagd om een ​​portfolio met persoonlijk werk, inspiratiebronnen, cruciale documenten, etc. mee te nemen. Meer informatie vind je in de info-brochure

Opgelet: Door de ontwikkelingen op niveau van het coronavirs/COVID-19 zijn we genoodzaakt de selectiedag online te organiseren en de werkweek te verplaatsen naar augustus.

Toelatingsproef Master Drama-Regie
Deadline registratie: 18.03.2020 
Selectiedag: 29.04.2020 (online)
Werkweek: 24.08.2020 - 28.08.2020

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op