Drama Regie RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Regie & Schrijven

Drama - Regie & Schrijven

Onder begeleiding van gerenommeerde theatermakers krijg je via workshops inzicht in de verschillende metiers en media verbonden aan de podiumkusten. In de theorievakken analyseer je de verschillende theatertradities en contexten en ontwikkel je een eigen denkkader. Maar het is vooral op de “vloer” waar je onderzoekt hoe het theater van de toekomst er zou kunnen uitzien en waar jouw eigen noodzaak en goesting ligt van waaruit je naar een publiek wil stappen.

In deze ateliers stellen we de vraag hoe we de maatschappij kunnen binnentrekken in het theater. Welke urgenties van onze tijd we via theater bij de mensen kunnen krijgen en wat er vandaag nodig is om de verbeelding van het publiek te prikkelen. Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken of moeten we eerder Breakdancers en Dada verbinden? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer om er te verblijven?

In de praktijkoefeningen samen met je collega-studenten uit de andere disciplines zet je je opgebouwde expertise van het metier en je bevindingen uit de ateliers om in voorstellingen.

Je bent een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur.

Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.


For more information on our English Master go here

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding Regie & Schrijven (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

 

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden.

ECTS-fiches

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie & schrijven. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. 

Drama Regie & Schrijven is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie & Schrijven staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De master bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden.

 

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden.

ECTS-fiches

Alumni in focus

Gorges Ocloo

De alumni van de opleiding Drama stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. 
De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, de installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, de theaterregies van Gorges Ocloo, de acteerprestaties van Lien Thys of Soufiane Chilah, collectieven als Lucinda Ra, om er maar een paar te noemen.
Onze internationaal actieve alumni zijn bijzonder door de eigenheid en de maatschappelijke betrokkenheid van hun werk. Dit is waar de opleiding zijn signatuur onder zet.

Geert Opsomer

Geert Opsomer

Vakhoofd Drama-Regie & Schrijven

Geert Opsomer kan niet met één woord omschreven worden: theaterwetenschapper en –criticus, pedagoog, mentor, maatschappelijk werker, academicus en filosofische beleidsontwikkelaar. Opsomer werkte twintig jaar aan de universiteit, stichtte een nieuwe opleiding in Brussel en was gedurende acht jaar artistiek leider van het Nieuwpoorttheater. Momenteel is hij kerndocent Drama-Regie. Daarnaast volgt hij ook masterstudenten op en doceert hij cultuurgeschiedenis. 

geert.opsomer@ehb.be

Docenten

 • Capelle Bart
 • Cortebeeck Enak
 • De Cauter Lieven
 • De Smedt Hendrik
 • Dehert Pol 
 • Dupont Tom
 • Eisa Sarah
 • Gielens Ruud
 • Gillard Ellen
 • Hoens Dominiek
 • Huilmand Roxane
 • Kuyl Ivo
 • Tindemans Klaas
 • Van Goethem Chris
 • Van Langenhove Katrien
 • Vandecasteele Joost
 • Vanhaesebrouck Karel
 • Verstockt Dirk
 • Vromman Jan

Dagelijks team Theateropleiding

Hendrik De Smedt

Hendrik De Smedt

Opleidingshoofd Dramatische Kunsten

With a master in drama at the RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound) in Brussels, Hendrik De Smedt developed his professional career as a freelancer in the international field of performing arts.

In 2009 he started A Two Dogs Company, the structure supporting the artist Kris Verdonck. He was for five years the managing director and production manager of the company. In 2015 he became director (ad-interim) of Het Theater Festival Vlaanderen, the annual Flemish festival of performing arts. In June 2016 he graduated at the Vlerick Business School (B) with an Executive MBA. At the moment he is lecturer at RITCS and free-lance project manager for A Two Dogs Company and Mophradat (formerly know as The Young Arab Theatre Fund).

hendrik.de.smedt@ehb.be

Profielfoto Katrien

Katrien Van Langenhove

Communicatie Theateropleiding - Drama & PT

Katrien Van Langenhove is germaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als assistente voor de opleiding drama van het RITCS en is betrokken bij diverse artistieke en wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ze doceert Voorstellingsanalyse in 2e Bachelor Drama.

katrien.van.langenhove@ehb.be

Profiel Veerle

Veerle Joos

Productie & planning Theateropleiding - Drama & PT

Na haar opleiding Theaterwetenschappen (Universiteit Gent) kruiste Veerles pad het Brussels gezelschap CREW waar ze als productieleider werkte. Tegelijkertijd werkte ze een postgraduaat Cultuur- en Kunstmanagement af. Na enkele jaren koos ze ervoor om bij het RITCS aan de slag te gaan als plannings- en productieverantwoordelijke van de theateropleiding, waar je haar nog steeds kan vinden.

veerle.joos@ehb.be

Ehb Profiel

Johanna Vanhaecke

Materiaalbeheer Theateropleiding RITCS

Johanna Vanhaecke studeerde Conservatie/Restauratie van Film en Fotografie aan de Academie van Antwerpen. Na omzwervingen kwam ze terecht in de filmwereld en studeerde Audiovisuele Technieken (Beeld) aan het RITCS. Ze rondde haar opleiding af in 2013. Vervolgens werkte ze mee aan tal van verschillende audiovisuele projecten, zoals stop motion, pixilatie, straattheater, belichter op filmsets, camera-assistent, DOP, en werkte ze mee aan lokale theatervoorstellingen.

johanna.vanhaecke@ehb.be

Contact

Je kan al onze medewerkers bereiken via hun EhB-mail: voornaam.naam@ehb.be .

 

Toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld bestaande uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl, kennis en goesting.  

Registreer

Toelatingsproef Bachelor

De toelatingsproef voor de Bachelor Drama-Regie & Schrijven bestaat uit twee onderdelen: een selectiedag en een werkweek.  
 
Na je registratie krijg je van ons een bevestigingsmail en brochure met daarin meer specifieke informatie over de toelatingsproef: welke opdrachten dien je voor te bereiden, wanneer dien je aanwezig te zijn, wat wordt er van je verwacht en wanneer ken je het resultaat van de toelatingsproef.  
 
Als eerste onderdeel van de toelatingsproef dien je aan de hand van een reeks vragen een kort dossier voor te bereiden. Het gaat hierbij om vragen die toetsen naar wie je bent, wat je (creatieve) interesses zijn en wat je voeling is met het vakgebied. Verder zal je ook worden gevraagd om een motivatie te schrijven waarom je wenst te starten aan de opleiding. Je bereidt dit dossier voor en stuurt het tegen een vooraf bepaalde deadline door naar de jury. De specifieke info omtrent deze opdracht vind je in de brochure na je registratie.  
 
Vervolgens zal je worden uitgenodigd voor de selectiedag waarop je aan de jury een werkstuk en je portfolio presenteert. Richtlijnen voor het werkstuk en je portfolio kan je eveneens raadplegen in de brochure.  
 
Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek. Tijdens de (verplichte) werkweek wordt er gepeild naar jouw inzicht en capaciteiten. Pas als je aan het eind van de werkweek bent geslaagd, kan je starten aan de opleiding.  
 
Opgelet: je kan slechts één keer deelnemen aan de toelatingsproef. Toelatingsproeven die slechts gedeeltelijk worden afgelegd zijn niet geldig. Alle onderdelen moeten in één en dezelfde periode worden afgelegd. Het resultaat van de toelatingsproef is enkel geldig voor het aankomende academiejaar. Afhankelijk van de richting waarvoor je toelatingsproef deed is het wel nog mogelijk om deel te nemen aan de toelatingsproeven van andere richtingen aan het RITCS School of Arts.  

Data toelatingsproeven Bachelor

Tijdens je registratie (mogelijk vanaf voorjaar 2022) maak je de keuze voor één van de volgende opties: 

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie & Schrijven: optie 1
Selectiedag: ma 27.06.2022
Werkweek: di 28.06.2022 t.e.m. vrij 01.07.2022
Deadline registratie + dossier: ma 13.06.2022 / 23:59

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie & Schrijven: optie 2
Selectiedag: vrij 26.08.2022
Werkweek: ma 29.08.2022 t.e.m. do 01.09.2022
Deadline registratie + dossier: di 16.08.2022 / 23:59
 

Toelatingsproef Master (EN)

Master Directing is an international program (Dutch, level B2 English) focusing on the development of your personal work as a director, theatre maker or performer. Each year we have a limited number of places for external candidates for our MA program. These students will join a small group of students who have been trained in our BA program.

Artists holding a bachelor’s degree in higher training in theatre and/or performing arts (theatre, acting, directing, physical theatre, musical theatre, theatre in education, etc.) can apply for the program. Proved relevant professional experience is certainly an asset but is not required. In all cases, the jury can decide to impose a preparatory program in our Bachelor program (usually two years) before you are granted permission to take up the one-year MA program.

All candidates for the Master Drama-Directing have to take part in an admission test. The admission test is centered around two key moments: an audition and a workshop week. 

You will take part in either the online audition on Thursday 05.05.2022 via Zoom or Teams for candidates from abroad, or the live audition on Monday 27.06.2022 in Brussels.
At the end of the day you will hear if you can join the workshop week from Tuesday 28.06.2022 until Friday 01.07.2022.

We ask you to be available during this week, so that you can do the admission test without any problems. Admission tests that are only partly finished are not sufficient to succeed.

Admission deadline: Monday 25.04.2022

Register here

 

 

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op