Drama Regie RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Regie

Drama - Regie

Onder begeleiding van gerenommeerde theatermakers krijg je via workshops inzicht in de verschillende metiers en media verbonden aan de podiumkusten. In de theorievakken analyseer je de verschillende theatertradities en contexten en ontwikkel je een eigen denkkader. Maar het is vooral op de “vloer” waar je onderzoekt hoe het theater van de toekomst er zou kunnen uitzien en waar jouw eigen noodzaak en goesting ligt van waaruit je naar een publiek wil stappen.

In deze ateliers stellen we de vraag hoe we de maatschappij kunnen binnentrekken in het theater. Welke urgenties van onze tijd we via theater bij de mensen kunnen krijgen en wat er vandaag nodig is om de verbeelding van het publiek te prikkelen. Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken of moeten we eerder Breakdancers en Dada verbinden? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer om er te verblijven?

In de praktijkoefeningen samen met je collega-studenten uit de andere disciplines zet je je opgebouwde expertise van het metier en je bevindingen uit de ateliers om in voorstellingen.

Je bent een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur.

Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.


For more information on our English Master go here

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding regie (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Dramaturgie 1
3
Individueel Traject 1
3
Introductie-workshop: Brussel-week
3
Tekstanalyse 1
3
Theatergeschiedenis 1
3
Theaterschriftuur 1
3
Voorstellingsanalyse 1
3
Workshop Beweging 1
3
Workshop Beweging 2
3
Workshop Licht 1
3
Workshop Theater 1
4
Workshop Theater 2
4
Workshop Theater 3
4
Workshop Theater 4
4
Workshop Theater 5
5
Stamvakken
Politieke geschiedenis en actualiteit 1
3
Cultuurgeschiedenis en -actualiteit 1
3
Kunstgeschiedenis en -actualiteit 1
3
Field
Credits
Dramaturgie 2
3
Filosofie en psychologie van de kunst
3
Individueel Traject 2
5
Kunstactualiteit 2
3
Politieke theorie
3
Tekstanalyse 2
3
Theatergeschiedenis 2
3
Theaterschriftuur 2
3
Transversaal atelier
5
Voorstellingsanalyse 2
3
Workshop Beweging 3
3
Workshop Beweging 4
4
Workshop scenografie 1
3
Workshop Theater 6
4
Workshop Theater 7
4
Workshop Theater 8
5
Workshop Video
3
Field
Credits
Atelier Theater 9
6
Atelier Theater 10
6
Bachelorproef Theater
12
Cultuurbeleid
3
Cultuurfilosofische vraagstukken
6
Dramaturgie 3
3
Individueel Traject 3
6
Interdisciplinair artistiek onderzoek 3
6
Tekstanalyse 3
3
Theaterschriftuur 3
3
Workshop scenografie 2
3
Zakelijk beleid
3

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. 

Drama Regie is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De Master Regie bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden.

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Individueel Traject
6
Interdisciplinair onderzoek in de kunsten DRA3
6
Masterproef Regie
20
Project regie
11
Stage regie of project regie
11
Keuzevakken stamvakken (6SP)
Politiek : onderzoek
6
Filosofie : onderzoek
6
Cultuur : onderzoek
6

Alumni in focus

Gorges Ocloo

De alumni van de opleiding Dramatische Kunsten stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, regies van Thomas Bellinck of Remah Jabr,  spelers zoals Ruth Beeckmans, Gorges Ocloo, Soufiane Chilah en Greet Jacobs, de boeken van Michael Bijnens of Joost Vandecasteele, de collectieven zoals K.A.K. en Lucinda Ra of de dames van Compagnie Barbarie, om er maar een paar te noemen.

Geert Opsomer

Geert Opsomer

Vakhoofd Drama-Regie

Geert Opsomer kan niet met één woord omschreven worden: theaterwetenschapper en –criticus, pedagoog, mentor, maatschappelijk werker, academicus en filosofische beleidsontwikkelaar. Opsomer werkte twintig jaar aan de universiteit, stichtte een nieuwe opleiding in Brussel en was gedurende acht jaar artistiek leider van het Nieuwpoorttheater. Momenteel is hij kerndocent Drama-Regie. Daarnaast volgt hij ook masterstudenten op en doceert hij cultuurgeschiedenis. 

geert.opsomer@ehb.be

Docenten

 • Geert Opsomer
 • Karel Vanhaesebrouck
 • Tom Dupont
 • Sanja Mitrovic
 • Ward Rooze
 • Ruud Gielens
 • Haider Al Timimi
 • Katrien Van Langenhove
 • Ivo Kuyl
 • Dirk Verstockt
 • Sarah Eisa
 • Bart Capelle
 • Aurelie Di Marino
 • Koen De Sutter

Contact

Je kan al onze medewerkers bereiken via hun EhB-mail: voornaam.naam@ehb.be .

 

Infodag

Infodag opendeurdag RITCS

Tijdens onze jaarlijkse infodag op zaterdag 14 maart 2020 smijten we de deuren van onze campus open en stellen we onze opleidingen aan je voor. Onze docenten en studenten beantwoorden graag al jouw vragen en leiden je rond op de campus en in de ateliers. Kom de sfeer opsnuiven en kom je toekomstige cursussen inkijken. Studie- en trajectbegeleiders zijn doorlopend aanwezig om je te informeren of verder te helpen. 

Infodag Drama
Zaterdag 14 maart 2020 
10u - 16u

Campus Bottelarij
Delaunoystraat 58
1080 Brussel

SID-ins

Het RITCS School of Arts is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert. Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor schoolbezoeken. Op zaterdag staan de SID-in’s open voor alle bezoekers. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/sidin.
 

 • SID-in Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  9-11 januari 2020 | Brabanthal | Brabantlaan 1, 3001 Leuven
   
 • SID-in West-Vlaanderen
  23-25 januari 2020 | Kortrijk Xpo | Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
   
 • SID-in Oost-Vlaanderen
  30 januari - 01 februari 2020 | Flanders Expo | Maaltekouter 1, 9051 Gent
   
 • SID-in Antwerpen
  06 januari - 08 februari 2020 | Antwerp Expo | Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
   
 • SID-in Limburg
  13-15 februari 2020 | Limburghal | Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

 

Toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld bestaande uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl, kennis en goesting.  

REGISTREER

Bachelor Regie

De toelatingsproef voor de Bachelor Drama-Regie bestaat uit twee onderdelen: de selectiedag en de werkweek. 

Na je registratie bezorgen we je per mail een vragenlijst die je ons, samen met een persoonlijke motivatiebrief, voor de afgesproken deadline bezorgt. Vervolgens word je uitgenodigd voor een eerste selectiedag, waarop je aan de jury een werkstuk en je portfolio presenteert. Richtlijnen voor het werkstuk en voor je portfolio krijg je via mail. 

Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek. Tijdens de (verplichte) werkweek wordt er gepeild naar jouw inzicht en capaciteiten. Pas als je aan het eind van de werkweek bent geslaagd, kan je starten aan de opleiding. 
 
Het RITCS organiseert twee momenten waarop je kan deelnemen aan de toelatingsproef voor de Bachelor Drama- Regie. Je kan slechts één keer deelnemen. Alle onderdelen moeten in één en dezelfde periode worden afgelegd.  Registratie voor de toelatingsproef is mogelijk vanaf 1 februari 2020. 

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 1 
Deadline registratie: 25.03.2020 
Nieuwe selectiedag: 27.06.2020 (in plaats van 4 april 2020) 
Werkweek Bachelor Regie: 29.06.2020 - 03.07.2020 

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie: sessie 2 
Deadline registratie: 18.08.2020 
Selectiedag: 28.08.2020 
Werkweek: 31.08.2020 - 04.09.2020 

Registreer

Master Regie

Zowel voor de Master Regie als voor de Master Spel zal je worden gevraagd om een ​​korte presentatie / uitvoering / act voor te bereiden die de jury inzicht geeft in je persoonlijk universum. Als uitgangspunt neem je een bestaande tekst (een theatertekst, een zelfgeschreven tekst, een passage uit een roman, etc.). Gebruik deze tekst als basis om een ​​voorstelling of interventie te maken die theatraal interessant is voor een toeschouwer. De live dimensie van je interventie is natuurlijk van cruciaal belang. Met andere woorden, je moet zelf iets live op het podium uitvoeren. De presentatie duurt 10 tot 15 minuten.

Kandidaten voor het acteerprogramma ontvangen een aanvullende tekst die ze moeten onthouden en uitvoeren. Kandidaten voor het regieprogramma zullen worden gevraagd om een ​​portfolio met persoonlijk werk, inspiratiebronnen, cruciale documenten, etc. mee te nemen. Meer informatie vind je in de info-brochure

Toelatingsproef Master Drama-Regie
Deadline registratie: 18.03.2020 
Selectiedag: 29.04.2020 
Werkweek: 29.06.2020 - 03.07.2020

Registreer

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op