Drama Regie RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Regie

Drama - Regie

Onder begeleiding van gerenommeerde theatermakers krijg je via workshops inzicht in de verschillende metiers en media verbonden aan de podiumkusten. In de theorievakken analyseer je de verschillende theatertradities en contexten en ontwikkel je een eigen denkkader. Maar het is vooral op de “vloer” waar je onderzoekt hoe het theater van de toekomst er zou kunnen uitzien en waar jouw eigen noodzaak en goesting ligt van waaruit je naar een publiek wil stappen.

In deze ateliers stellen we de vraag hoe we de maatschappij kunnen binnentrekken in het theater. Welke urgenties van onze tijd we via theater bij de mensen kunnen krijgen en wat er vandaag nodig is om de verbeelding van het publiek te prikkelen. Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken of moeten we eerder Breakdancers en Dada verbinden? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer om er te verblijven?

In de praktijkoefeningen samen met je collega-studenten uit de andere disciplines zet je je opgebouwde expertise van het metier en je bevindingen uit de ateliers om in voorstellingen.

Je bent een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur.

Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.


For more information on our English Master go here.

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding regie (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Vakken

Field
Credits
Culturele studies
3
Cultuurgeschiedenis DRA1
3
Dramaturgie 1
3
Individueel Traject 1
3
Introductie-workshop: Brussel-week
3
Kunstactualiteit 1
3
Tekstanalyse 1
3
Theatergeschiedenis 1
3
Theaterschriftuur 1
3
Voorstellingsanalyse 1
3
Workshop Beweging 1
3
Workshop Beweging 2
3
Workshop Licht 1
3
Workshop Theater 1
4
Workshop Theater 2
4
Workshop Theater 3
4
Workshop Theater 4
4
Workshop Theater 5
5
Field
Credits
Dramaturgie 2
3
Filosofie en psychologie van de kunst
3
Individueel Traject 2
5
Kunstactualiteit 2
3
Politieke theorie
3
Tekstanalyse 2
3
Theatergeschiedenis 2
3
Theaterschriftuur 2
3
Transversaal atelier
5
Voorstellingsanalyse 2
3
Workshop Beweging 3
3
Workshop Beweging 4
4
Workshop scenografie 1
3
Workshop Theater 6
4
Workshop Theater 7
4
Workshop Theater 8
5
Workshop Video
3
Field
Credits
Atelier Theater 9
6
Atelier Theater 10
6
Bachelorproef Theater
12
Cultuurbeleid
3
Cultuurfilosofische vraagstukken
6
Dramaturgie 3
3
Individueel Traject 3
6
Interdisciplinair artistiek onderzoek 3
6
Tekstanalyse 3
3
Theaterschriftuur 3
3
Workshop scenografie 2
3
Zakelijk beleid
3

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. De Master

Drama Regie is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De Master Regie bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden.

Vakken

Field
Credits
Cultuur : onderzoek
6
Filosofie : onderzoek
6
Individueel Traject
6
Interdisciplinair onderzoek in de kunsten DRA3
6
Masterproef Regie
20
Politiek : onderzoek
6
Project regie
11
Stage regie of project regie
11

Alumni in focus

De alumni van de opleiding Dramatische Kunsten stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, regies van Thomas Bellinck of Remah Jabr,  spelers zoals Ruth Beeckmans, Soufiane Chilah en Greet Jacobs, de boeken van Michael Bijnens of Joost Vandecasteele, de collectieven zoals K.A.K. en Lucinda Ra of de dames van Compagnie Barbarie, om er maar een paar te noemen.

Docenten en medewerkers

Start je aan de richting regie, dan word je omringd door een team van gepassioneerde docenten uit de theaterwereld die je actief betrekken bij hun vakgebied. Zelf staan ze midden in de praktijk en geven ze hun kennis en ervaring graag aan je door. 

 

Vakhoofd

Geert Opsomer

Docenten & medewerkers

Geert Opsomer
Tom Dupont
Sanja Mitrovic
Ward Rooze
Ruud Gielens
Katrien Van Langenhove
Ivo Kuyl
Dirk Verstockt
Sarah Eisa
Bart Cappelle

Over de toelatingsproef

Wil je starten aan de richting Drama-Regie dan moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef. 

Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl en goesting. Tijdens de selectiedagen peilen ze naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken, creativiteit, zin voor humor, algemene en culturele ontwikkeling, gedrevenheid.

De specifieke informatie met betrekking tot de toelatingsproef Drama-Regie kan je hier terugvinden in het voorjaar van 2019. Via deze weg geven we je graag een impressie van de toelatingsproef op basis van de voorgaande jaren.

De toelatingsproef Drama-Regie bestaat uit een selectiedag en werkweek met elk verschillende componenten.

Na je registratie voor de toelatingsproef krijg je van ons een document opgestuurd dat peilt naar je motivatie en inzicht. Je dient dit document in te vullen en voor de afgesproken deadline aan ons terug te bezorgen.

Vervolgens zal je worden uitgenodigd voor een eerste selectiedag waar je aan de jury een werkstuk en je portfolio presenteert.

Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek, het laatste en grootste deel van de toelatingsproef. Gedurende de werkweek toetsen docenten en medewerkers naar jouw inzicht en capaciteiten. Deze werkweek is verplicht. Op het einde van de week verneem je tenslotte of je kan starten aan de door jou gekozen opleiding. 

Wanneer?

Het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de toelatingsproeven voor het academiejaar 2018-2019. Meer informatie over de toelatingsproeven met betrekking tot het volgend academiejaar, 2019-2020, kan je hier verwachten in het voorjaar van 2019.

 

Vragen?

drama-regie.ritcs@ehb.be