Doctoraat in de Kunsten: Jan Geers

Jan Geers Doctoraat

De impact en specificiteit van sociaal-artistiek werk.

Er is weinig inzicht in de impact van sociaal-artistiek werk. Sociaal-artistiek werk of community art is vaak kleinschalig en daardoor ook minder zichtbaar.

Bovendien heeft het werken met sociaal zwakkeren weinig grandeur waar mee uitgepakt kan worden. Toch weet ik dat mijn werk en dat van mijn collega's een grote impact heeft op de deelnemers hun leven. Natuurlijk zijn dit soort van projecten druppels op een hete plaat maar misschien moeten we gewoon durven pleiten voor meer druppels.
Maar voor je kan pleiten voor meer druppels moet je inzicht kunnen verschaffen in wat nu juist de impact is van sociaal-artistiek werk. Het is dan ook het doel van mijn doctoraatsproject om inzicht te verschaffen in wat sociaal-artistieke praktijk teweeg brengt bij deelnemers en hoe de sociaal-artistieke praktijk tot stand komt.