Doctoraat in de Kunsten: Ernst Maréchal

Ernst Maréchal social recordings

Social Recordings

Er zijn is horen en gehoord worden. Ik omhels het idee dat door te luisteren, klank een verschijnsel is dat we zowel beïnvloeden als waardoor we beïnvloed worden.

Hoe kunnen we vanuit het bewust luisteren, het ontdekken van onze (onbewuste) filters ons eigen luisteren openbreken in een luisteren dat ontvankelijker wordt voor het vreemde en het onvertrouwde, datgene wat ons angst inboezemt, wat we onbewust als ruis uitfilteren?

Via de methode van feedbackloops wil Social Recordings op zoek gaan naar de betekenissen die gegenereerd worden in een voortdurend proces van relationeel luisteren. In het proces van zenden en ontvangen ontstaat er een dialogisch netwerk van plaatsen en mensen die naar elkaar luisteren en op elkaar reageren.

Zal het project bijdragen aan het overstijgen van de eigen identiteit en een gedeelde ‘sonische’ ruimte veroorzaken? Een luisterende gemeenschap? Waar alle geluid zich kan manifesteren, waar een vorm van “open luisteren” zonder discriminatie heerst?