Doctoraat in de Kunsten: Bavi Abdellah

Bavi Abdellah

WOMEN’S CINEMA. THE SOCIETY THROUGH CINEMA

Hoe meer ik mij verdiepte in de relatie tussen de werkelijkheid en cinema hoe meer ik zag dat film, in zijn concrete werking en zijn reële invloed, en samenleving onscheidbaar zijn.

Omdat ik zelf, doorheen de jaren, altijd heb gewerkt rond vrouwenthema’s in de samenlevingen van het Midden-Oosten, wilde ik deze thematiek benaderen in twee grote hoofdstukken:

1.  Wat betekende het filmmedium tot vandaag voor de rol en positie van vrouwen in de samenleving? Hiervoor bestudeer ik het feminisme en gender in cinema (representatie, beeldvorming, verhalen), specifieke vrouwencinema, en, meer algemeen, theorie over sociale en politieke rol van cinema. In hoeverre heeft de cinema de positie en rol van vrouwen in de samenleving kunnen beïnvloeden en/of veranderen – of zelfs manipuleren? Kan cinema de positie van de vrouw in de samenleving verbeteren? Is dit mogelijk in een samenleving waar de vrijheid van de vrouw ter discussie staat? Kunnen we door haar positie te veranderen ook haar rol veranderen/verbeteren? Zulke vragen tracht ik te beantwoorden via praktisch werk – films maken – en de ontstane inzichten deel ik o.a. via seminars, masterclasses en paneldiscussies.

2.  Welke rol kan film spelen in het veranderen van de positie van vrouwen in een samenleving?  Qua methodologie focus ik mij op een reeks praktische werkstukken die het thema ‘vrouw in de samenleving’ naar de voorgrond brengen. Tegelijkertijd gaat deze praktijk gepaard met een reflectie over deze vraagstelling. Het aankaarten van dit onderwerp is relatief nieuw in het Midden-Oosten, en daarom is collectief werken een hoeksteen van dit onderzoek. Ik richt mij niet op de intellectuele elite, ik beperk mij niet tot een geschreven tekst alleen, maar ik ga een reeks praktische samenwerkingen aan. De inbreng van de deelnemers - o.a.studenten, vluchtelingen, vrouwen uit oorlogsgebieden, vrouwenorganisaties – is van cruciaal belang. Hun inbreng en verhalen bepalen de inzet van de communicatieve middelen. Zo is één van de projecten een atelier met studenten op de universiteit in Koerdistan rond gender in cinema, en zogenaamde vrouwencinema in het bijzonder, waarin taboes, discussieverhalen, de betekenis van vrijheid en onafhankelijkheid aan bod komen, met inspirerende figuren. We werken nu reeds een half jaar samen om een reeks kortfilms te maken rond verhalen die niet verteld worden, als begin van een verandering. Verhalen die we zo ruim mogelijk willen delen.