Dieter Lesage

Dieter Lesage
Onderzoeker en docent politieke theorie en filosofie

Dieter Lesage (1966) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven (1984-1988) en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs (1988-1990). In 1993 promoveerde hij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven tot Doctor in de Wijsbegeerte.
 

Dieter Lesage was aspirant-navorser bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1989-1993), postdoctoraal onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven (1993-1995), wetenschappelijk attaché aan het Centrum voor Europese Cultuur van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België (1994), gastprofessor aan het Piet Zwart Instituut van de Willem De Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam) (2003-2005), Visiting Professor aan het Institut für Kulturtheorie van de Leuphana Universität Lüneburg (2007) en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (2010-2014). Dieter Lesage is auteur van Het lijk van de componist. Over John Zorn, Leuven, Klapstuk, 1993; Namen als gezichten. Essay over de faam, Leuven, Peeters, 1996; Onzuivere gedachten. Over het Vlaanderen van de Minister-President, Antwerpen, Dedalus, 1996; Zwarte gedachten. Over België, Antwerpen, Dedalus, 1998; Peut-on encore jouer Hamlet?, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2002; Vertoog over verzet. Politiek in tijden van globalisering, Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2004; A Portrait of the Artist as a DJ. Notes on Ina Wudtke, Brussels, VdH Books, 2007; Art, Research and Politics. Essays in Curatorial Criticism (1999-2014), Brussels, (SIC), 2014. Hij is co-auteur (met Jan Blommaert, Eric Corijn en Marc Holthof) van Populisme, Berchem, EPO, 2004, met Ina Wudtke is hij co-auteur van Black Sound White Cube (Wenen, Loecker Verlag, 2010), met Herman Asselberghs co-auteur van After Empire (Gent, Mer. Paperkunsthalle, 2013). Hij is co-editor (met Anne Morelli en Ludo Dierickx) van Racisme: een element in het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen? / Racisme: élément du conflit Flamands/francophones?, Antwerpen/Bruxelles, 1997; (met Herman Asselberghs) van Het museum van de natie. Van kolonialisme tot globalisering, Brussel, Yves Gevaert, 1999; (met Kathrin Busch) van A Portrait of the Artist as a Researcher. The Academy and the Bologna Process, Antwerp, MuHKA, 2007. Daarnaast was hij curator van internationale tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst, waaronder Black Sound White Cube (KunstQuartier Bethanien Berlin, 2011) en Das Neueste Weltgerichtstriptychon (xhibit, Akademie der bildenden Künste Wien, 2014).

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 was Dieter Lesage directeur van de School of Arts RITCS. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan de vakgroep theorie.

 

Contacteer Dieter Lesage

dieter.lesage@ehb.be