You are here

Ombudsdienst

De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan bemiddelen indien nodig, zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten. Bij de ombudsdienst kun je terecht voor aanvraag en opvolging van je dossier van functiebeperking of redelijke voorzieningen (bijvoorbeeld bij zwangerschap).

De ombudsman is het luisterend oor bij allerlei schoolgebonden of studiebelastende problemen. Op het RITS is de ombudsman ook de studiebegeleider wat de doorstroming naar studie-ondersteuning vergemakkelijkt.

De ombudsman kan je bij financiële, psychologische en studieproblemen een luisterend oor bieden, adviseren en helpen om via de juiste kanalen de gepaste begeleiding te vinden. Voor specifiek sociaal-juridisch advies en ondersteuning bij het uitoefenen van je rechten als student is ook STUVO je partner (deskundig advies over kinderbijslag, ziekteverzekering, fiscaliteit, OCMW, belastingen, kadastraal inkomen).

De ombudsdienst verzamelt alle gegevens die de examencommissie moeten toelaten een billijk oordeel te vormen en treedt bemiddelend op. De ombudsman meldt aan de examencommissie speciale situaties, verstrekt informatie over de achtergronden van bepaalde problemen en zal in principe het standpunt van de student verdedigen. Hij krijgt inzage in de behaalde examenresultaten, maar is tot geheimhouding en discretie verplicht.

De ombudsman is tijdens de examenperiode vlot bereikbaar voor alle studenten. De praktische schikkingen daaromtrent worden tijdig ad valvas bekendgemaakt. Het studie- en examenreglement is te vinden op de website, voor toelichtingen of extra uitleg ben je uiteraard welkom bij de ombuds.

 

Contact

Ombuds /studiebegeleider Dirk Kerkhove
dirk.kerkhove@ehb.be
+32 (0)2 507 14 55
 
Spreekuren:
maandag - dinsdag: 9:30 - 17:00
donderdag - vrijdag: 9:30 - 17:00
Graag afspraak per e-mail.
 
Adres
RITS | School of Arts
A. Dansaertstraat 70 - 1ste verdieping | B-1000 Brussel