Coronavirus & het RITCS School of Arts

Algemeen

corona RITCS

Het zijn bijzondere tijden. Eind maart kwam onze School of Arts, net zoals zoveel andere sectoren, in een andere realiteit terecht. Door de komst van het coronavirus/COVID-19 werden we als school genoodzaakt om creatief en doordacht om te gaan met een tot dan toe ongekende crisis, in een poging de onderwijspraktijk te (her)organiseren en de veiligheid en gezondheid van onze RITCSers te bewaken. De heropflakkering van het virus in de maanden juli en augustus toont aan dat we nog lang niet aan het einde staan van deze uitdaging. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.   

Alternatief onderwijsplan  

Het adviescomité GEES gaf via de minister van Onderwijs groen licht aan de hogescholen om vanaf maandag 18 mei 2020 opnieuw enkele activiteiten te organiseren op de campus, onder zeer strikte voorwaarden. Het RITCS School of Arts rolde vanaf 18 mei dan ook haar alternatief onderwijsplan uit, dat werd opgesteld in overleg met de verschillende opleidingen van het RITCS. Daarbij werd vooral gefocust op het beperkt en veilig organiseren van onze kerntaken, waaronder de organisatie van de onderwijspraktijk en de toelatingsproeven voor toekomstige studenten. 

Communicatie met huidige studenten en ouders  

Sinds het begin van deze gezondheidscrisis heeft het RITCS ervoor gekozen om de huidige studenten op de hoogte houden van de recentste ontwikkelingen via CANVAS, de EhB-mail en het docentenkorps. We willen onze studenten dan ook vragen via deze weg de communicatie tijdig en nauwgezet te blijven volgen, ook tijdens de zomervakantie.  

Communicatie met toekomstige studenten   

Het zijn bijzondere tijden waarin jullie wordt gevraagd om een studiekeuze te maken. Om jullie digitaal zo goed mogelijk te gidsen werd de pagina ‘alles over jouw studiekeuze’ aangemaakt. Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de opleidingen, opencampusdagen, de studiegelden en andere praktische informatie omtrent jouw studiekeuze.   

Studenten die geregistreerd zijn voor de toelatingsproef worden door het RITCS op de hoogte gehouden via e-mail. Ben je geregistreerd voor één van onze toelatingsproeven dan willen we je dus vragen regelmatig je inbox te raadplegen voor eventuele (bijkomstige) maatregelen met betrekking tot de toelatingsproef, de inschrijvingen of de start van het academiejaar. Per zaterdag 1 augustus zijn er geen nieuwe wijzigingen aangebracht op niveau van de toelatingsproef en gaan deze door zoals eerder gecommuniceerd via de registratiemail. Wel willen we je vragen de nodige maatregelen te treffen waardoor je op een veilige manier kan deelnemen aan de toelatingsproef. We verwijzen je op dit niveau graag door naar de eerder verstuurde communicatie via e-mail.  

Ook studenten die geregistreerd zijn voor de opencampusdag worden door ons via e-mail op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Op dit moment wordt onderzocht of we het bezoek aan onze campus op een veilige, alternatieve manier kunnen laten doorgaan. We zetten daarbij de gezondheid van onze medewerkers, huidige én toekomstige studenten voorop. Geregistreerde deelnemers worden uiterlijk tegen vrijdag 14 augustus 2020 op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.  

 

Laatste update: 18.09.2020

Wat als? Het is een vraag die we ons wel vaker stellen als het neerkomt op de ontwikkeling van het coronavirus. Op sommige van die vragen proberen we hier een antwoord te formuleren. Nu de onderwijsactiviteit een versnelling hoger schakelt heeft het RITCS een stappenplan uitgewerkt dat je meer info geeft over hoe te handelen bij een (vermoedelijke) besmetting. In de loop van de komende weken krijgt ook ritcs.be/coronavirus een grondige update, waar dit document een permanente plek zal krijgen.

1) Wat als ik me thuis of op school ziek voel en/of symptomen (koorts, kortademigheid, hoesten) vertoon?
 

 • Blijf thuis of op je kot.
 • Verwittig het studentensecretariaat/de personeelsdienst en neem telefonisch contact op met je huisarts. Heb je geen huisarts in Brussel dan kan je eventueel beroep doen op de huisartsenpraktijk van de VUB.
 • Volg verder het advies van je huisarts op, die je eventueel uitnodigt voor een test of naar een testcentrum doorverwijst.
 • Tot het resultaat van de test bekend is blijf je thuis of op je kot.
 • Bij een negatief resultaat kan je de onderwijsactiviteiten hervatten. Wordt er geen test afgenomen dan blijf je 14 dagen in quarantaine.
 • Bij een positief resultaat, zie verder onder 3)

2) Wat als ik in nauw contact ben geweest met een persoon die alle symptomen vertoont van een coronabesmetting?

Indien deze situatie zich voordoet binnen de schoolcontext dan worden de studenten/medewerkers die in nauw contact* zijn geweest met de betrokken persoon op de hoogte gebracht. In afwachting van het resultaat van de test willen we je vragen bijzonder waakzaam te zijn voor de persoonlijke gezondheid en de gangbare maatregelen goed op te volgen. In het geval van een positieve test, zie verder onder 4)

3) Wat als ik positief ben getest op het coronavirus?
 

 • Blijf de 7 dagen volgend op je positieve test in isolatie;
 • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van je positieve test door het studentensecretariaat/de personeelsdienst te verwittigen én melding te maken via het e-mailadres corona@ehb.be;
 • Vraag aan je huisarts om een eFormulier “covid19” met (contact)gegevens in te vullen zodat het contactonderzoek indien nodig kan starten;


4) Wat als je in nauw contact bent geweest met een positief getest persoon?
 

 • Je verwittigt onmiddellijk het studentensecretariaat/de personeelsdienst;
 • Je gaat in quarantaine voor 14 dagen ter bescherming van jezelf en je omgeving
 • Contacteert de huisarts die je verder begeleidt;
 • De quarantaine kan vervroegd worden beëindigd door het presenteren van een negatieve test. Indien mogelijk laat je je twee keer testen met een tussenperiode van minimum 7 dagen.

Download het stappenplan

Het RITCS School of Arts is continu in overleg met de Erasmushogeschool Brussel. Het dossier kent een snel wijzigende evolutie. Gelieve de communicatie nauwgezet te volgen via ritcs.be/coronavirus en via je EhB-mail.