Coronavirus & het RITCS School of Arts

Coronavirus en het RITCS School of Arts

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op niveau van het coronavirus/COVID19 en de adviezen die zijn geformuleerd door de federale overheid treffen het RITCS School of Arts en de Erasmushogeschool Brussel de nodige maatregelen. 

Het RITCS School of Arts neemt haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus in te dijken en de gezondheid van haar studenten en medewerkers te beschermen. De sluiting van onze campussen en het overschakelen op alternatieve methodes is een logische beslissing die daaruit volgt. Op die manier proberen we niet alleen het contact op de school of tijdens de oefeningen te beperken, maar ook de eventuele verplaatsingen die daarbij horen. Creativiteit is wat ons verbindt maar hou het binnen de afspraken die worden gemaakt. 

Voor specifieke vragen i.v.m. de opleidingen van het RITCS verwijzen we naar deze pagina, ritcs.be/coranavirus. Hier vinden jullie de meest recente informatie over de verdere planning en aanpak binnen onze opleidingen We willen jullie aanraden deze webpagina regelmatig te consulteren. Het RITCS probeert zich te beperken tot een dagelijkse stand van zaken om de communicatie helder en éénduidig te houden. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. De communicatie wordt gecentraliseerd via deze pagina en medewerkers en studenten worden op de hoogte gebracht via hun EhB-mail. We willen alle personeelsleden en studenten vragen deze platformen regelmatig te consulteren voor updates. Voor verdere algemene informatie en maatregelen verwijzen we graag naar de EhB website.

Het RITCS School of Arts is continu in overleg met de Erasmushogeschool Brussel. Het dossier kent een snel wijzigende evolutie. Gelieve de communicatie nauwgezet te volgen via ritcs.be/coronavirus en via je EhB-mail.