Bernadette Timmermans

Bernadette Timmermans
Docente Stem & Uitspraak

Bernadette Timmermans behaalde een Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de KUL. In 2003 behaalde ze een doctoraat in de medische wetenschappen. De titel van het proefschrift "Het effect van stemtraining bij professionele sprekers" geeft meteen de specialisatie aan, namelijk het vervolmaken van stem, uitspraak en intonatie bij acteurs, radiomakers en radiopresentatoren.

Aan het begin van haar carrière was ze als researcher verbonden aan de UA in het kader van cochleaire implantatie en daarna aan de KUL in het kader van een haalbaarheidsstudie voor de Vlaamse Regering. Het lesgeven aan het Ritcs loopt als een rode draad door haar carrière, reeds vanaf 1984 gaf  ze eerst deeltijds en daarna voltijds les als docent "stem", eerst aan studenten Dramatische Kunsten en daarna aan Radiostudenten. Nog steeds verdiept ze zich in wetenschappelijk onderzoek om zo goed mogelijk onderbouwde praktijklessen voor de radiostudenten te kunnen geven. Theorie en praktijk rond 'stem en techniek' zijn stevig verankerd in het lessenpakket van de Radiostudenten. In 2004 verscheen haar boek 'Klink Klaar' (Davidsfonds), de eerste uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands, gemaakt in samenwerking met de VRT; in 2008 en in 2013 verschenen de herwerkte versies, inclusief bijbehorende website. Ruim 35 jaar doceert ze het vak 'stem en techniek' (Ba 1 Radio) en verscheiden workshops "stem- en uitspraak" (Ba 1, Ba 2, Ba 3 en Master Radio) aan de School of Arts RITCS. Ze zetelt ook in de vakgroep Radio. Daarnaast doceert ze aan de VUB "stem en presentatie" (Master Radio en TV journalistiek) en "stempreventie" voor toekomstige leraren (IDLO, lerarenopleiding). Ze is als vorser verbonden aan de UA en UGent. Als freelancer werkt ze als consulent 'stemcoaching' voor VRT waar ze radio- en tv-presentatoren begeleidt.

 

bernadette.timmermans@ehb.be