FILMSCREENING: Sullivan’s Travels

RITCS FUTURE NARRATIVES ONDERZOEK
Data
,
20:00
to
21:30
Waar?
CINEMA RITCS
Prijs
2€/5€
FUTURE NARRATIVES

(NL) Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst.

In Preston Sturges’ Sullivan’s Travels (1941) volgen we een jonge Hollywood-regisseur, John Sullivan, die een film wil maken over een onderwerp dat ernstiger is dan dat van zijn eerdere komedies. De armoede van mensen onderaan de sociale ladder is zo’n onderwerp. Vermomd als zwerver wil Sullivan die armoede aan den lijve ondervinden, maar botst met zijn goede bedoelingen algauw op onvermoede moeilijkheden.

Deze komische film over het maken van een film roept vragen op over de betekenis, het belang én de mogelijke beperkingen van sociaal geëngageerde kunst, alsook de ernstige kwestie of we ‘allemaal mensen zijn’, dan wel getekend door onophefbare onderlinge verschillen. 

Sullivan’s Travels is een klassieker geworden, een merkwaardige variant op het genre van de screwball comedy, waarin meestal een vrouw op ‘kluchtige’ wijze de mannelijkheid van haar tegenspeler in het gedrang brengt. De film vormde de inspiratie voor de even klassieke prent O Brother Where Art Thou van de gebroeders Coen. 

Na de vertoning van de film zal filosofe Alenka Zupančič over de vragen die de film oproept reflecteren samen met het publiek. Dit zal in het Engels gebeuren.

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

In Preston Sturges’ Sullivan’s Travels (1941) a young Hollywood director, John Sullivan, wants to make a film that deals with a more serious topic than the ones of his earlier comedies. The poverty of socially destitute people is a such a topic. Disguised as a tramp, Sullivan aims to experience poverty in a personal manner, but soon enough his good intentions clash with unexpected difficulties.

This comical film on the making of a film raises questions about the significance, the importance and the limitations of socially engaged art, and also the serious issue whether ‘we are all human’ or rather marked by fundamental differences.

Sullivan’s Travels has become a classic, a remarkable variation on the genre of ‘screwball comedy’ - in which, mostly, a woman jeopardizes in a ‘farcical’ way the manliness of her antagonist – and it also inspired for another classic film, O Brother Where Art Thou, made by the Coen brothers.

After the screening of Sullivan’s Travels, philosopher Alenka Zupančič will reflect on issues raised by the film, together with the audience. In English. 
 

 

Deel dit