Laatste stand van zaken coronavirus

Update coronavirus

Nieuws

Het zijn bijzondere tijden. Eind maart kwam onze School of Arts, net zoals zoveel andere sectoren, in een andere realiteit terecht. Door de komst van het coronavirus/COVID-19 werden we als school genoodzaakt om creatief en doordacht om te gaan met een tot dan toe ongekende crisis, in een poging de onderwijspraktijk te (her)organiseren en de veiligheid en gezondheid van onze RITCSers te bewaken. De heropflakkering van het virus in de maanden juli en augustus toont aan dat we nog lang niet aan het einde staan van deze uitdaging. Via deze update houden wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.   

Alternatief onderwijsplan  

Het adviescomité GEES gaf via de minister van Onderwijs groen licht aan de hogescholen om vanaf maandag 18 mei 2020 opnieuw enkele activiteiten te organiseren op de campus, onder zeer strikte voorwaarden. Het RITCS School of Arts rolde vanaf 18 mei dan ook haar alternatief onderwijsplan uit, dat werd opgesteld in overleg met de verschillende opleidingen van het RITCS. Daarbij werd vooral gefocust op het beperkt en veilig organiseren van onze kerntaken, waaronder de organisatie van de onderwijspraktijk en de toelatingsproeven voor toekomstige studenten. 

Heropflakkering zomervakantie 

Voor de zomervakantie hebben we al de nodige maatregelen getroffen om de tweede zittijd, de toelatingsproeven en de start van het academiejaar ‘coronasafe’ te kunnen laten verlopen.  

Door de recente heropflakkering hebben we in overleg met de opleidingshoofden van het RITCS School of Arts bijkomstig beslist om alvast alle mondelinge en schriftelijke examens digitaal te organiseren. We doen dit om zoveel mogelijk ‘verplaatsingen’ te vermijden en om voorrang te geven aan de ‘praktijk’-  en toegangsproeven.  

Het RITCS School of Arts volgt de verdere ontwikkelingen op de voet en zal bijkomstige maatregelen waar nodig tijdig communiceren naar de betrokken (toekomstige) studenten en medewerkers.  

Communicatie met huidige studenten en ouders  

Sinds het begin van deze gezondheidscrisis heeft het RITCS ervoor gekozen om de huidige studenten op de hoogte houden van de recentste ontwikkelingen via CANVAS, de EhB-mail en het docentenkorps. We willen onze studenten dan ook vragen via deze weg de communicatie tijdig en nauwgezet te blijven volgen, ook tijdens de zomervakantie.  

Communicatie met toekomstige studenten   

Het zijn bijzondere tijden waarin jullie wordt gevraagd om een studiekeuze te maken. Om jullie digitaal zo goed mogelijk te gidsen werd de pagina ‘alles over jouw studiekeuze’ aangemaakt. Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de opleidingen, opencampusdagen, de studiegelden en andere praktische informatie omtrent jouw studiekeuze.   

Studenten die geregistreerd zijn voor de toelatingsproef worden door het RITCS op de hoogte gehouden via e-mail. Ben je geregistreerd voor één van onze toelatingsproeven dan willen we je dus vragen regelmatig je inbox te raadplegen voor eventuele (bijkomstige) maatregelen met betrekking tot de toelatingsproef, de inschrijvingen of de start van het academiejaar. Per zaterdag 1 augustus zijn er geen nieuwe wijzigingen aangebracht op niveau van de toelatingsproef en gaan deze door zoals eerder gecommuniceerd via de registratiemail. Wel willen we je vragen de nodige maatregelen te treffen waardoor je op een veilige manier kan deelnemen aan de toelatingsproef. We verwijzen je op dit niveau graag door naar de eerder verstuurde communicatie via e-mail.  

Ook studenten die geregistreerd zijn voor de opencampusdag worden door ons via e-mail op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Op dit moment wordt onderzocht of we het bezoek aan onze campus op een veilige, alternatieve manier kunnen laten doorgaan. We zetten daarbij de gezondheid van onze medewerkers, huidige én toekomstige studenten voorop. Geregistreerde deelnemers worden uiterlijk tegen vrijdag 14 augustus 2020 op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.  

Communicatie zomervakantie  

Van maandag 13 juli 2020 tot en met zondag 16 augustus 2020 is het RITCS School of Arts in zomervakantie. Ook tijdens de vakantie volgt het RITCS School of Arts de ontwikkelingen op niveau van het coronavirus op de voet en stuurt ze bij waar nodig.  

Zit je tijdens de zomervakantie met vragen? Aarzel dan niet ze ons te stellen via dit formulier, dan nemen we bij de opstart op 17 augustus 2020 contact met je op.  

 

MEER INFO

Share this