Educatieve Opleiding in de Kunsten Podiumkunsten
Educatieve Master in de Kunsten

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

Wat mag je verwachten?

Heb je al een diploma Drama op zak en wil jij jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je vanaf academiejaar 2019-2020 starten aan een Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de EhB slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar! 

De Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten is er voor elke kunstenaar die een positieve keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit zijn engagement zijn artistieke kennis willen vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk. 

Vanuit een brede maatschappelijke context leert de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten je dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS kiezen bewust voor het consecutieve traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan de vertaalslag van die artistieke kennis en kunde te maken naar een artistieke leeromgeving.
 
Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten.

Samenwerkingen

De opleiding ging een samenwerking aan met BRONKS om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven.
 

Vijf redenen om de opleiding aan het RITCS te volgen:

 1. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen.
   
 2. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden. 
   
 3. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en vanaf 2020-2021 audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.
   
 4. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar. 
   
 5. Beide schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen. 
   

Wat na je educatieve opleiding in de kunsten?

Als kunstenaar-leraar kan je na je opleiding aan de slag in: het deeltijds en secundair kunstonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en de sociaal artistieke en kunsteducatieve sector. Daarnaast is het ook mogelijk om je te profileren als adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden. Dit niet alleen in dienstverband maar ook als zelfstandig ondernemer.

Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:

Kunstenaar-leraar als liefhebber

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je als kunstenaar-leraar steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Alleen via jouw eigen enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kun je een nieuwe (artistieke) wereld openen voor de lerende(n). Wij zien het dan ook als jouw taak om de liefde en passie voor het vak door te geven aan de lerende(n).

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij.

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten (60 ECTS) dien je respectievelijk te beschikken over één van volgende diploma’s:
 

 • Master Drama 
 • Master Muziek

Je voldoet aan de taalvoorwaarden (voor meer informatie zie website KCB.be of RITCS.be) op het moment van inschrijving.

Docenten

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Opleidingshoofd en lector algemene vakken  

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding.  

ruth.rondas@ehb.be

Jan Geers

Jan Geers

Coördinator Educatieve Master Podiumkunsten Drama - Vakdidacticus Domeinoverschrijdend project

Jan Geers is sinds 1999 professioneel actief in het culturele veld als regisseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende huizen en gezelschappen O.a.:  DitoDito, Tristero, Nieuwpoorttheater, Villanella, Tweetaktfestival, Stuk, Time Circus, Cie Lodewijk Louis, Campo, BOSTON, GLobe Aroma, De Spil, De Brakke Grond.... Zijn werk is sociaal geëngageerd en vaak geeft het een diep menselijke inkijk in de petite histoire van la flandre profonde. Geers is een ervaren maker in het sociaal-artistieke veld. Zijn PHD-onderzoek gaat over sociaal-artistiek werk en wat dit werk vertelt over een gemeenschap. Geers heeft naast zijn artistiek werk ook als theaterpedagoog een diverse track-record. 

jan.geers@ehb.be

Ward Rooze

Ward Rooze

Vakdidacticus Dramatische Kunsten

Ward Rooze studeerde aan de Studio Herman Teirlinck van 1978 tot 1982. Speelde als acteur bij verschillende Vlaamse theatergezelschappen. Was mede artistiek leider van theater Tie-drie. Werkte internationaal met oa. Rufus Collins, Alberto Boadella en Carlos Medina. Oprichter van collectief Broom. Docent aan conservatorium Antwerpen, Kunsthumaniora Brussel en RITCS. 

Amber Goethals

Vakdidactica Dramatische Kunsten

Amber Goethals werkt sinds 2003 als actrice samen met verschillende makers en huizen (kvs, BRONKS, Zeeland Nazomer festival,Abattoir fermee...) In 2006 richt zij samen met 6 andere theatermaaksters het collectief compagnie barbarie op. Dit gezelschap laat zich herkennen door zijn visuele en absurde stijl. Sinds 2007 is Amber verbonden als maakster bij de jongerenwerking van BRONKS; Studio Bronks. 

Michaël Vandewalle

Michaël Vandewalle

Vakdidacticus Dramatische Kunsten

Michaël Vandewalle is als regisseur verbonden aan Theater Antigone waar hij de afgelopen jaren een ijzersterke een reputatie opbouwde in sociaal-artistieke theaterprojecten. Zijn werk is toonaangevend. Michaël is daarnaast een rijke ervaring als theaterdocent binnen diverse contexten. 

Jan Vromman

Jan Vromman

Vakdidacticus Film - Docent

Jan Vromman twijfelde ooit tussen studeren voor licentiaat geschiedenis en filmregisseur. Intussen is het vooral het maken van documentaires geworden en niet weinig betreft het onderwerpen die onderzoek, standpunt, historisch inzicht vragen. Documentaires als ‘Zolang er Scheepsbouwers zingen’ en ‘De Kunst van het Boomhakken’ of ‘Le petit jeune homme de Binche’ getuigen daarvan.

Maar het denken blijft multimediaal en transversaal. Nieuwsgierigheid dreef Jan Vromman ook naar theater, sociaal-artistieek projecten, installaties en zelfs fictiewerk. Waar audiovisueel werk vaak een personage als drager voor een film neemt, kies ik graag voor een maatschappelijk, breed gegeven.  Betrokkenheid en emotie mogen inzicht en analyse niet in de weg staan. De meest recente documentaire: ‘De Geschiedenis van het Varken (in ons)’ is daar een illustratie van. Geen echt journalistiek werk in de zin van het zich vastbijten in een actualiteit, maar eerder een meditatie die het heden situeert a.h.v. de gehele voorgeschiedenis.

Daarnaast werkt Jan Vromman aan een onderzoeksopdracht i.s.m. het Brussels Art Platform & de VUB.

jan.vromman@ehb.be

Florejan Verschueren

Florejan Verschueren 

Domeinoverschrijdende vakdidactiek: project 

Florejan Verschueren (º1978) kwam na een brede opleiding in diverse conservatoria, terecht in de theaterwereld, en is van bij het begin (ondertussen al meer dan 10 jaar) vast verbonden bij Tutti Fratelli, een sociaal-artistieke werking onder leiding van Reinhilde Decleir. Naast het theater is Florejan een veelgevraagd pianist bij tal van artiesten (Helmut Lotti, Els De Schepper, Jelle Cleymans, Jonas van Geel, Hubert Damen,…) en was hij ook te zien in een aantal TV-programma’s zoals Sing That Song, Eurosong en als orkestleider van Steracteur Sterartiest. Het nachtleven en de zomerfestivals vult Florejan met Cookies&Cream, een veelgevraagde partyband in binnen- en buitenland. Hij zat dit jaar in de studio met Wigbert en Geike Arnaert. Beide artiesten brengen dit jaar een nieuw album uit, met Florejan aan de piano. Florejan is de laatste jaren meer en meer werkzaam als componist; hij schreef muziek voor verschillende musicals en heeft verschillende credits bij liedjes van o.a. Helmut Lotti. Om terug thuis te komen van de vele muzikale werelden waarin hij verblijft, begon Florejan instrumentale pianomuziek te componeren. Het resultaat daarvan verschijnt in het najaar van 2019 in de vorm van een debuutalbum.

florejan.verschueren@ehb.be 

Stage

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.

Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Digitale infodag

digitale infodag

Alles ligt stil, behalve jouw studiekeuze. Tijdens de quarantaine organiseren we op zaterdag 25 april onze eerste digitale infodag! Van 10u tot 13u kan je bij ons terecht met al je algemene vragen rond jouw toekomstige studie aan het RITCS School of Arts.

Laat ons via het formulier weten in welke opleiding(en) of onderwerpen jij interesse hebt. Op zaterdag kan je vanaf 10u via dit event klikken op de link die je doorverwijst naar de juiste chatbox.

Niet beschikbaar voor de eerste digitale infodag? Geen probleem. Tijdens de lockdown organiseren we nog specifieke digitale info-momenten rond de verschillende afstudeerrichtingen. Meer info over je studiekeuze tijdens de quarantaine kan je vinden via deze infopagina.
 

NAAR DE INFODAG

Inschrijven

Je kan je vanaf maandag 24 augustus online inschrijven voor het academiejaar 2020-2021. Het academiejaar start op 5 oktober 2020, symbolischerwijs de dag van de leraar. Ook masterstudenten die nog niet zijn afgestudeerd, mogen starten aan de opleidingen.

ONLINE INSCHRIJVEN


Voorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master (60 ECTS) dien je te beschikken over één van volgende diploma’s: 

- Master Drama 
- Master Audiovisuele Kunsten 
- Master Muziek

Om te starten met de verkorte Educatieve Bachelor (60 ECTS) dien je te beschikken over één van volgende diploma's: 

- Bachelor Audiovisuele Kunsten 
- Bachelor Musical 

Voor de verkorte Educatieve Bachelors ben je ook verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere Bachelor of Master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de instaptoets op vlhora.be. Voor alle opleidingen dien je te voldoen aan de taalvoorwaarden (voor meer informatie zie website KCB.be of RITCS.be) op het moment van inschrijving.
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang alle informatie rechtstreeks in jouw mailbox. Vragen? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

Any question?

Stel ons jouw vraag via het contactformulier