Over het RITCS

Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound

RITCS voorgevel

Het RITCS I Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, met zijn hoofdgebouw in de bruisende dansaertstraat van Brussel, stoomt sinds jaren toekomstige makers klaar voor de audiovisuele sector en het theater. Jaarlijks studeren er tal van regisseurs, acteurs, radiomakers, schrijvers, podiumtechniekers, animatiemakers, monteurs, cameramannen en geluidsvrouwen, productieassistenten en televisiemakers af. Als ‘School of Arts’ van de Erasmushogeschool Brussel omhelst het RITCS complexloos de veelkleurigheid en veeltaligheid van de stad hoofdstad.

Wat in 1962 begon als een kleine school is intussen een wereldvermaard instituut geworden, waar alles samen ongeveer 700 studenten een professioneel gerichte of academisch gerichte bachelor- of masteropleiding in de audiovisuele kunsten of in de podiumkunsten volgen, onder begeleiding van een honderdvijftig tal artistieke docenten en theoriedocenten, praktijklectoren en lectoren, assistenten en gastprofessoren.

Aan het RITCS kan je binnen de academisch gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten een keuze maken tussen Regie, Cinematografie, Sound Design, Montage, Productie, Schrijven, Animatiefilm of Radio. Binnen de professioneel gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten kan je dan weer kiezen voor Audiovisuele Media.

Studenten die kiezen voor de opleiding Drama, maken ook meteen een keuze tussen Regie en Spel. Tijdens verschillende ateliers wordt er samengewerkt met de opleiding Podiumtechnieken. De opleiding Podiumtechnieken leidt technici, toneelmeesters en productieleiders voor het theater, voor productiehuizen, voor kunsten- en culturele centra op. Samen met de opleiding Drama is zij gehuisvest in De Bottelarij, een indrukwekkend industrieel pand op een kwartier stappen van het hoofdgebouw van het RITCS.

Bezoek ons!

Bezoek ons!

Kom je graag bij ons studeren maar zoek je nog meer informatie over het RITCS en onze opleidingen? Doorheen het jaar organiseren we verschillende infomomenten waarop je het RITCS en onze werking beter kan leren kennen. Tijdens onze jaarlijkse infodag op zaterdag 14 maart 2020 smijten we de deuren van onze campussen en studio's open en stellen we je onze opleidingen en afstudeerrichtingen voor. Het RITCS School of Arts is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert. 

Meer info