Psychotic politics - With Lieven De Cauter, Isabel Millar, Katrien Jacobs

Psychotische politiek - Psychotic politics - Met/ with Lieven De Cauter, Isabel Millar, Katrien Jacobs
Data
,
18:00
to
19:30
Location
Online
Reservation
Reservatie/ Reservation: tickets.ritcs.be
FUTURE NARRATIVES

NL: Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

De wereld barst van complottheorieën. Waarom? Complexe kwestie. Niet alleen omdat ze gretig verspreid worden door perfide instanties, terwijl mensen gevangen zitten in een informatiebubbel die aangestuurd wordt door de feedbackloop van algoritmes, maar ook en vooral omdat mensen de wereld zoals hij is niet meer willen aanvaarden, en dus een alternatieve waan verkiezen.  De klimaatverandering is een fictie, een hysterie, die door de klimaatkerk wordt verspreid om een klimaatdictatuur te installeren. Migratie is een doelbewuste ‘omvolking’ door ‘cultuurmarxisten’ om de westerse, christelijke cultuur te vernietigen. Deze hallucinatie van het complot kan tot terreurdaden leiden: Anders Behring Breivik, Brendon Tarrant, Jürgen Conings. De Coronapandemie is een griepje dat door Bill Gates misbruikt wordt om ons microchips te laten inspuiten. Enzoverder enzovoort. En, u wist het nog niet maar … de aarde is plat. Bruno Latour noemde de verwerping van de gemeenschappelijke wereld een nieuwe politieke attractor: ‘hors-sol’, weg van de wereld. De ‘verwerping’ van de werkelijkheid was voor Freud de definitie van psychose, tegenover neurose die gebaseerd is op ‘verdringing’. Tijd dus om ons te buigen over de raadsels van de psychotische politiek. Gesprek met gasten Isabel Millar, filosofe en psycho-analyste, auteur van ‘The psychoanalysis of Artificial Intelligence, en Katrien Jacobs, onderzoeksjournaliste, auteur van Radicaal rechtse seks, ingeleid en gemodereerd door Lieven De Cauter. 

ENG: From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives. 

The world is full of conspiracy theories. Why? Big question. Not only because they are eagerly spread by perfidious agencies and people are trapped in an information bubble controlled by feedback loops of algorithms. But also and particularly because people no longer want to accept the world as it is, and so prefer an alternative delusion.  Climate change is a hoax, a fiction, a hysteria, spread by the ‘climate church’ to install a ‘climate dictatorship’. Migration is a deliberate 'replacement' by 'cultural Marxists' to destroy Western Christian culture. This hallucination can lead to acts of terror: Anders Behring Breivik, Brendon Tarrant, Jürgen Conings. The Corona pandemic is a flu Bill Gates is using to have us injected with microchips. And so on and so forth. And, you did not know it yet but ...the earth is flat. Bruno Latour called the rejection of the common world a new political attractor: 'hors-sol', away from the world. The 'rejection' of reality was for Freud the defining process of psychosis, as opposed to neurosis based on 'repression'. Time to address the riddles of psychotic politics. Conversation with guests Isabel Millar, philosopher and psychoanalyst, author of The psychoanalysis of Artificial Intelligence, and Katrien Jacobs, investigative journalist, author of Radical Right Sex, introduced and hosted by Lieven De Cauter. 

Deel dit