Coronavirus bol

Update coronavirus: stand van zaken 23.08.2021

Nieuws

Net zoals andere instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen, hoopt het RITCS om volgend academiejaar op te starten in code groen. Dat wil zeggen dat we maximaal inzetten op contactonderwijs, en dat ook de praktijkopdrachten en stages plaats kunnen vinden volgens de vooropgestelde regels en sectorprotocollen. 

Wegens de lagere vaccinatie- en hogere besmettingsgraad in Brussel heeft de overheid op dit moment nog geen definitieve beslissing gecommuniceerd. Wij wachten verder nieuws hierover af, en zullen zowel personeel als (toekomstige) studenten zo spoedig mogelijk informeren. Het RITCS pleit hierbij voor een uniforme aanpak voor het hele Nederlandstalige hoger onderwijs, en om die reden zijn we dan ook intensief met elkaar en de overheden in gesprek. 

Dit betekent dat we momenteel dezelfde maatregelen hanteren als voor de zomervakantie. Meer concreet betekent dit het volgende: 

- Op de campussen is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen.
- Voldoende afstand en een goede handhygiëne bewaren.
- Geen wijzigingen wat betreft de bezetting van aula's of andere ruimtes, met bijzondere aandacht voor ventilatie.
- We volgen het zomerplan van de overheid voor de aanwezigheid van docenten en studenten op de campussen.

Dit is dus ook geldig voor de examens in tweede zit en de werkweken.
We vragen iedereen met aandrang om deze maatregelen nog steeds strikt na te leven, en zorg te dragen voor zichzelf en elkaar. 

Deel dit